(13.10 hodin)

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Přednesl bych návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh na změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě máme před sebou, pokud se nepletu, rozpravu podrobnou. Ano. To nevadí, podrobnou rozpravu otevřu a vy v ní můžete ještě jednou přečíst návrh na usnesení.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji, pane předsedající, že jste mi to umožnil. Poslanecká sněmovna schvaluje návrh na změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, teď je to řádně. Zeptám se, jestli je podle vás ještě něco k hlasování. Přednesený návrh žádný nebyl, pouze ten váš. Zagonguji, ukončím podrobnou rozpravu, pokud jsem to neučinil.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který byl předložen zpravodajem výboru. Jenom všem připomenu, že se jedná o návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, tisk 314, bylo nám předloženo usnesení výboru panem poslancem Baborem, o kterém budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, toto usnesení podpořit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 193. Přihlášeno 155, pro hlasovalo 121, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

Můžeme ukončit bod 112. Máme tu bod

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 216/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů by měl zaujmout místo Tomáš Chalupa a zpravodaj Stanislav Polčák. Pozměňovací návrh máme jako tisk 216/2.

Otevírám rozpravu k tomuto třetímu čtení. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí se nikdo. Pokud nikdo, můžeme rozpravu rovnou ukončit a zeptám se předkladatelů nebo zpravodaje, jestli nám k tomu něco sdělí. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, ve třetím čtení bude třeba se pouze vypořádat s pozměňovacím návrhem, který doplňuje původní vládní předlohu, tak jak byl přijat v ústavněprávním výboru. Týká se to ustanovení, vložení nového ustanovení odst. 3 do § 17a, který se týká pravomoci komory provést výběrové řízení, jehož cílem je určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu. Tento pozměňovací návrh byl přijat usnesením ústavněprávního výboru. Žádné další návrhy nebyly ve druhém čtení vzneseny.

Tudíž navrhuji, abychom nejprve hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru a následně se vypořádali s návrhem zákona jako celku podle výsledku toho předchozího hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Má na to někdo jiný názor nebo má někdo jiný návrh? Pokud ne, budeme postupovat tak, jak navrhl zpravodaj. Požádám vás, abyste teď říkal, co zrovna hlasujeme, a my to tak snad učiníme. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, budeme tedy hlasovat o návrhu ústavněprávního výboru, podle kterého se do dosavadního § 17a za odst. 2 doplňuje nový odst. 3, který zní: Komora je oprávněna na základě provedeného výběrové řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu. Dosavadní body 5 až 15 se následně označují 6 až 16.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se na názor zpravodaje. (Názor je pozitivní, souhlas.) Názor ministra. (Pozitivní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 194, přihlášeno 154, pro 115, proti 2, bylo to přijato. A dál?

 

Poslanec Stanislav Polčák: Nyní se, pane předsedající, vypořádáme s návrhem zákona jako celku ve znění právě přijatého pozměňovacího návrhu, tzn. je třeba vyslovit s návrhem zákona ve znění přijatého pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 216, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 195, přihlášeno 151, pro hlasovalo 116, proti 1, takže to bylo přijato.

 

Můžeme poděkovat ministrovi, zpravodaji a ukončit projednávání bodu 85.

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 229/ - třetí čtení

Je to - mám to chápat tak, že pan ministr...? Ano, právě jsem to pochopil. Prosím vás, tento návrh zákona, máme k němu pozměňovací návrh jako tisk 229/2. Požádal bych Marka Bendu, který by se toho ujal jako zpravodaj.

Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí, jestli se do ní někdo hlásí. A pokud ne, rozpravu můžeme ukončit a přistoupíme k pozměňovacím návrhům. Poprosím zpravodaje, aby nám oznámil, jak tedy můžeme postupovat.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, jestli nebude žádná námitka této ctěné Sněmovny, myslím si, že můžeme hlasovat všechny body A1 až A9, což jsou návrhy ústavněprávního výboru, jako jeden pozměňovací návrh. Žádné jiné tam na plénu nezazněly, takže bychom pak měli jen dvě hlasování, toto a závěrečné hlasování o návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se, jestli je nějaká námitka. Pokud ne, tak to zřejmě opravdu můžeme hlasovat. Nikdo nic nenamítá, můžeme hlasovat tak, jak jste navrhl. Pojďme se do toho pustit. Řekněte, co bude první.

 

Poslanec Marek Benda: Prvním návrhem, který by se hlasoval, jsou body A1 až A9 sněmovního tisku 229/2, tzn. pozměňovací návrhy vzniklé z usnesení ústavněprávního výboru. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, prosím vás. (Doporučuji.) Dobře, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 196, přihlášeno 151. Pro hlasovalo 111, proti 2, takže to bylo přijato.

 

Teď tedy nám chybí hlasování závěrečné o celém... Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 229, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 197, přihlášeno 151.

Pro hlasovalo 113, proti 1, bylo to přijato.

 

Další bod je

87.
Vládní návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými
mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - třetí čtení

Zpravodajkou ústavněprávního výboru je poslankyně Jana Kaslová. Pozměňovací návrhy máme rozdány, 230/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Do rozpravy se nehlásí nikdo, rozpravu končím a požádám paní poslankyni, jestli by nám sdělila, jak postupovat.
Přihlásit/registrovat se do ISP