(13.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Kaslová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, já bych navrhovala hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu, který byl předložen, a to legislativně technických připomínek. Poté tedy o celém návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nikdo nic nenamítá, takže můžeme hlasovat nejdřív... Ještě jednou řekněte to první a pak já přečtu to další. Takže prosím ještě první hlasování, kdybyste uvedla.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Navrhuji hlasování o pozměňovacím návrhu, kterým jsou legislativně technické připomínky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To nebude problém. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 198, přihlášeno je 149, pro hlasovalo 116, proti 1. Takže to bylo přijato.

 

Teď už můžeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Je to tak?

 

Poslankyně Jana Kaslová: Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 230, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 199, přihlášeno 150, pro hlasovalo 118, proti 2. Takže to bylo přijato. Končíme projednávání bodu číslo 87.

 

Dalším bodem je bod 88, kterým je

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 231/ - třetí čtení

Tady je návrh na zamítnutí - ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Takto. Pardon.

Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí. Takže zase požádám pana poslance Bendu, jestli je tam nějaký pozměňovací návrh. Není nic. To vlastně bylo řečeno. Takže my můžeme hlasovat rovnou o celku jednoduše.

 

Hlasujeme o návrhu usnesení, které přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 231."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 200. Přihlášeno 152, pro hlasovalo 117, proti 2. Takže usnesení bylo přijato. Končíme projednávání bodu 88.

 

Dalším bodem je bod číslo 90, kterým je

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy máte jako tisk 270/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nehlásí, jak vidím, opět nikdo, takže rozpravu končím.

Tady byly nějaké pozměňovací návrhy rozdány, takže bych požádal pana poslance Bendu, jestli by řekl, jak se s nimi vypořádáme. Já tady mám uvedeno, že byly pozměňováky rozdány jako tisk 270/2, takže prosím o pomoc.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, byly předány pozměňovací návrhy, které máte pod tiskem 270/2. Jsou to pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru. Já myslím, že je správné hlasovat je odděleně, protože první je vysloveně legislativně technický. Ten druhý má nějaký věcný obsah, ke kterému bude sdělení Ministerstva spravedlnosti neutrální, takže abychom to nemíchali.

Nejprve se má hlasovat pozměňovací návrh pod bodem 1, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže nejdřív legislativně technické. Je to tak? Tedy první legislativně technické.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technické schválit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 201, přihlášeno je 152, pro hlasovalo 104, proti 1. Takže ty byly přijaty. Teď prosím návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh máte v tisku 270/2 pod bodem 2. Zpravodaj doporučuje, neboť se jedná o návrh, který schválil ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra. (Ministr má neutrální stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 202, přihlášeno 151, pro hlasovalo 87, proti 4. Takže ten byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat celý návrh usnesení, který přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 270, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 203, přihlášeno je 152, pro hlasovalo 88, proti 13. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

To je vlastně poslední bod, který máme dnes na programu schůze. Takže dovolte mi, abych dnes ukončil jednání Sněmovny, sdělil vám, že Sněmovna bude pokračovat v úterý ve 14 hodin neprojednanými body.

Přeji vám příjemný víkend s tím, že bych vás chtěl ještě jednou informovat, že v neděli 8. května bude v prostorách Sněmovny probíhat den otevřených dveří. Prosím, abyste si veškeré materiály na lavicích uklidili, jinak budou bez milosti zničeny.

Přeji pěkný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP