Stenografický zápis 16. schůze, 3. května 2011


(Jednání zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.55 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/5/ - vrácený Senátem

Senátor Karel Korytář
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Lenka Kohoutová
Senátor Petr Pakosta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec David Rath
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Bendl
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Bém
Poslanec David Rath
Poslanec Rudolf Chlad
Senátor Karel Korytář
Senátor Petr Pakosta


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Karel Šidlo
Senátor Karel Korytář


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Horáček
Senátor Jiří Čunek


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/4/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Křeček
Senátorka Jiřina Rippelová
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Milada Halíková
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Antonín
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Koskuba
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 19.16 hodin.)
(Na žádost poslaneckého klubu KSČM byla přestávka na jednání klubu prodloužena. Jednání pokračovalo ve 20.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Martin Gregora
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Rath
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Rath
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Michal Janek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo ve 22.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP