Stenografický zápis 13. schůze, 11. února 2011


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání bylo přerušeno v 9.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - třetí čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Horáček


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Milada Halíková
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Karel Šidlo
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Šidlo


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Karel Šidlo


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka


108. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 240/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


32. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Jan Husák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Husák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Bublan
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Skalický
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila ve 13.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP