(16.10 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Já, poslanec za Věci veřejné, si tady směrem k levici dovolím říci jednu věc. Jsem člověk, který si myslí, že tak jak bylo nastaveno školství před listopadem 1989, v mnohém nebylo špatné, byl tam jen neskutečný politický nános, politická nesvoboda a personální cenzura, co se týče učitelů. Ale základ československého, českého školství byl dobrý. Přišla revoluce a my jsme měli tendence to zbourat úplně celé, a tam začal chaos a začínaly chodit nekoncepční věci.

Nehodlám připravit velkou koncepci. Hodlám do tohoto stavu, s kterým nejsem spokojen, přinášet operativní věci. První věc je změna financování školy, protože nasávací efekt za žákem vytahuje děti, které na to nemají, až někam strašně vysoko a sytém to není schopný ufinancovat, a už vůbec se nehovoří o kvalitě školy. Změna systému.

S kolegou náměstkem Němcem připravujeme v II. kvartálu 2011 předložit jiný model financování, ne čistý normativ. Jsou koncepce kolem, můžeme se bavit o třídě a různé kombinace na kvalitu. Toto připravujeme. Předložíme několik variant a pošleme to krajům, odborným asociacím, školskému výboru do Senátu a otevřeme diskusi. Je to polovina roku 2011.

Síť škol, přebujelá, velmi přebujelá. Dva kroky, které podnikám. Víte, že 1. 12., a dnes na to ještě bude jedna interpelace, jsem předložil hejtmanům ideální síť škol. Je to projekt, ale více o něm za chvíli, s kterým mi pomohla Vysoká škola ekonomická, kdy porovnáváme demografii se sítí škol, jednotlivé kraje, a ukazujeme už dneska naplněnost těch škol, a spolu s hejtmany, věřím, že se už pro rok 2011-2012, tzn. do poloviny března rozhodneme k zeštíhlení sítě zhruba o 20 %. Konkrétní krok.

Třetí věc, měření kvality. Máme systém velmi otevřený, tak jak vy říkáte. Já říkám bezbřehý. A bavíme se o curriculu, rámcovém vzdělávacím programu, školském vzdělávacím programu. Školy na to nebyly připraveny, nebyla poskytnuta podpora učitelům, často se to dělalo jenom formálně. A já do toho systému chci zasadit měření kvality. To znamená červen 2011 bude pilot srovnávacích zkoušek v 5. a 9. třídách V tuhle chvíli vrcholí diskuse v pracovních komisích nad standardy, které chceme mít nastaveny do konce ledna. V tuto chvíli připravujeme výběrové řízení, abychom zavedli podmínky pro firmy, které budou dělat toto měření přes internet. Bude to elektronické. Připravujeme pro ten projekt zhruba sto škol. Hlásí se nám školy z Moravskoslezského kraje. Přijdou srovnávací zkoušky. Věřím, že společně s touto Poslaneckou sněmovnou potvrdíme zavedení státních maturit.

Co se týče vysokých škol, diverzifikace, nastavujeme, posilujeme kvalitativní hodnocení vysokých škol, tak aby akademický rok 2011-2012 byl už v mnohem přísnějším pohledu kvalita proti kvantitě. A pak nepochybně dojde už v tomto akademické roce k reorganizaci, zejména v regionálních vysokých školách, které budou muset reagovat, slučovat se, kooperovat spolu, protože to může udělat jisté ekonomické problémy těmto školám.

Hodlám odbourávat byrokracii. Připravuji v uvozovkách rychlou novelu školského zákona 561, která je v tuto chvíli, mám pocit, ve vnějším připomínkovém řízení. Reaguji tam na několik odstranění byrokratických, reaguji tam na odvolatelnost ředitelů snazší, reaguji na volební období ředitelů, všechny ty změny komunikuji s městy, obcemi a kraji a myslím, že jsme tam poměrně ve shodě.

Co se týče byrokracie, hodlám udělat krok, který tu ještě nebyl, a zeštíhlovat takzvané organizace přímo řízené kolem ministerstva. Kolem jednoho ministerstva je 17 těchto organizací, které dusí školy, regionální školství byrokracií. K 1. 4. slučuji tři v jedno a k 1. 7. další tři v jedno, takže jich budeme mít o čtyři méně a hodlám v tom pak pokračovat. Pokud mi to čas dovolí, na konci volebního období ze 17 organizací mít tři podpůrné směry.

Tolik operativní kroky.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Má prostor ještě pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji, pane ministře. To, co jste nastínil, vypadá pěkně. Jenom teď nevím, jestli budete mít na provedení těchto svých záměrů dostatek finančních prostředků vzhledem ke škrtacímu rozpočtu, který byl schválen. Co se týče vysokých škol, tam samozřejmě je nutné vést zvláštní diskusi. Jenom chci konstatovat, že sociální demokracie, především poslanci této strany, budou bedlivě sledovat činnost ministerstva a budou samozřejmě tuto věc i komentovat.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za vás kultivovaný projev. Chci vám poděkovat za to, že na nás neřvete tak jako váš kolega Radek John. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Pane profesore, já na rozdíl od svých razantních kolegů, kteří velmi razantně řídí svá ministerstva, jsem takový plachý ministr.

Co se týče financování, podařilo se vyjednat pro regionální školství 2,1 miliardy. Máme to v tarifech. Dnes už všichni víme, že od 1. 1. to bude platit pro rok 2012. Díky mým kolegům z Věcí veřejných se nám podařilo prosadit do koaliční smlouvy 4 miliardy, v roce 2012 půjdou 4 miliardy, a tam je velká diskuse, jak ty peníze pošleme. Minimálně proto chci učinit ředitele více odpovědnými, aby to nedopadlo jako s liškovným, kdy se peníze ne zrovna spravedlivě rozdělily.

Tolik peníze. Určitě zajímavé peníze přinese redukce sítě škol. Odhadujeme, a říkal jsem to i hejtmanům, že pokud se nám podaří zredukovat síť o 20 %, ušetříme do regionálního školství odhadem 2 miliardy korun a ty bych chtěl smysluplně využít. První věc, co bych chtěl, investovat půl miliardy do psychologů do škol, protože sociálně patologické jevy na školách jsou velmi alarmující. Pak se můžeme bavit, jestli posílíme vysoké školy ze zbytku peněz. Jestliže systém efektivizujeme, tak možná i v těch těžkých ekonomických obdobích budeme mít peněz relativně dost.

Není tu ministr financí Kalousek, a proto vám můžu říci, že moje zkušenost zatím těch pět měsíců ze školství je, že peněz je relativně dost, ale ne úplně šetrně jsme si nastavili, jak je vynakládáme. Jsou tam různá IPn, různé přesně ty organizace přímo řízené, velmi byrokratický aparát. Když se to podaří zeštíhlit, budou peníze na smysluplnější projekty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní předávám slovo panu poslanci Branému, který se ve své ústní interpelaci obrací na ministra dopravy Víta Bártu. Prosím, aby se připravila poslankyně Marta Semelová.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dosavadní příprava výstavby dálnice D3 a její samotná výstavba byla a je plna spousty problémů. Hlavně však probíhá příliš pomalu. Tato dopravní stavba je naprosto nezbytná pro rozvoj Jihočeského kraje. Rozumím tomu, že omezené zdroje Státního fondu dopravní infrastruktury nedávají velký prostor pro realizaci mnohých záměrů, nicméně bych vám rád položil, pane ministře, několik otázek.

Za prvé, jaký je aktuální stav přípravy trasy D3 z Prahy do Tábora?

Za druhé, uvažuje se o výstavbě české dálnice D3 s pomocí peněz soukromých investorů, tedy cestou programu PPP? Když ano, jak jsou úvahy realizovány?

A konečně to podstatné, za třetí, a to je proslavený obchvat Českých Budějovic. Myslím, že správně nyní kladete důraz na obchvaty obecně. Ale termín výstavby dálničního obchvatu Českých Budějovic stále není znám. Dobře rozumím tomu, co jste při své návštěvě Jihočeského kraje prohlásil, totiž že je třeba najít levnější řešení tohoto obchvatu, neboť jeho uvažovaná délka 22 km by vyšla na 12 miliard korun. Jistě, v porovnání s 35kilometrovým úsekem z Veselí nad Lužnicí do Úsilného u Českých Budějovic, který si vyžádá náklady 14 miliard korun, to je asi mnoho. Ale je třeba mít na zřeteli, že České Budějovice potřebují mít obchvat rychle a jeho zapuštění do terénu umožní další rozvoj východní části města.
Přihlásit/registrovat se do ISP