(16.00 hodin)

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážený pane ministře, v září tohoto roku jste veřejnosti, a to jak laické, tak odborné, představil plán boje proti korupci. V souvislosti s tím jste vydali protikorupční manuál pro občany, což lze považovat za chvályhodný krok vůči veřejnosti, ale má otázka směřuje k tomu, jaká je vůbec koncepce či strategie přípravy a realizace protikorupčních opatření. Avizoval jste zpracování protikorupční strategie a já bych se vás chtěl zeptat, co se s touto strategií děje, v jakém je stavu její zpracování i projednávání. Byly-li k ní vzneseny také nějaké kritické připomínky, a pokud ano, jak se s nimi vypořádáváte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo ministru vnitra Radku Johnovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Zatímco se strategií boje proti korupci Ministerstva vnitra jsme spěchali, aby už konečně se rozjely nějaké kauzy, a podařilo se to i více než jsme čekali, protože na komunální úrovni policie začala fungovat. Mluvím o zjištěné korupci na radnicích ve Znojmě, v Kolíně, v Žatci, mluvím o vyšetřování kauz v přijímání úplatků, které v tomto roce stouplo o 62 %, mluvím o vyšetřování kauz pletichy při veřejné soutěži, kde máme zvýšení o 700 %. Takže zatímco první plody už ta strategie vnitra nese, musím objektivně uznat, že ale policie se zatím pouští do těch nízkých pater, že odvaha řezat opravdu do těch největších kauz, které by všechny občany této země zajímaly, a vyšetřit je, ta musí přijít teď postupně. Ale my jdeme zdola nahoru, to znamená od obcí, od radnic po kraje, a doufáme, že půjdeme i výš.

Strategie je fungující. Sklidila některé kritické ohlasy. Největší kritika byla, že je represivní, nikoliv preventivní. Na to my jsme namítali, že Ministerstvo vnitra bude ale vždycky represivní. Od toho je Ministerstvo vnitra, a i testy spolehlivosti, které jsme prosadili do koaliční smlouvy a které budou nasazeny na úředníky i politiky, na což se osobně velmi těším, a že i testy spolehlivosti jsou vlastně preventivní opatření, protože vnesou zmatek do řad korupčníků. Každý korupčník žádající o úplatek, když ho bude dostávat, bude si říkat: A sakra, nedává mi ho člověk, který mě testuje na spolehlivost? A i kdyby se povedlo chytit pár desítek korupčníků, tak to má obrovský preventivní dopad na stovky a tisíce.

Mimochodem stejný systém je u testů spolehlivosti policie, které se úspěšně rozhýbaly v tomto roce, a máme dramatické navýšení, zatímco v minulém roce bylo provedeno asi 23 testů spolehlivosti policistů, v letošním roce už teď přes 60. Výborně! Výborně! Jsme rádi.

Nicméně sklidili jsme kritiku, že jsme represivní, a vždycky jsme říkali, ale pozor, to je jenom strategie Ministerstva vnitra, my budeme předkládat strategii vlády, kde musí býti i preventivní i represivní opatření vyvážená. Takže naše hlavní aktivita v posledních dvou měsících se zaměřila na přípravu vládní protikorupční strategie, gestorem je Ministerstvo vnitra, provedlo Ministerstvo vnitra samozřejmě ve spolupráci s ministerstvy místního rozvoje a spravedlnosti, protože já osobně si myslím, zvlášť když vidím stav v této zemi, že úplně nejdůležitější je transparentní zákon o veřejných zakázkách, který znemožní to drastické rozkrádání, jaké tady bylo v minulých volebních obdobích. To znamená zákon připravuje Kamil Jankovský z Věcí veřejných a principem zákona je všechno zveřejněno, všechno na internetu, žádné šití soutěží na míru, volný přístup společností a přesné informace i o tom potom, kdo vyhrál a za kolik vyhrál. Žádné tajení před veřejností. Když už si veřejnost objedná službu, tak je vyloučeno, aby před ní bylo zatajeno, za kolik je za služba prováděna. A to musím říci odpovědně můj osobní názor, i když je to jiný resort. Tenhle dobrý zákon, samozřejmě bude povinnost společností prokázat, kdo je vlastník, aby nejasné firmy se nemohly účastnit veřejných soutěží. Tohle je to nejdůležitější protikorupční opatření, které nám může ušetřit desítky a stovky miliard. Samozřejmě Ministerstvo spravedlnosti bude dělat a má v gesci legislativní změny kromě jednoho, to je docela zajímavé, kromě zákona o lobbingu. Ministerstvu spravedlnosti se nechce do zákona o lobbingu. Říká, že to je těžká norma, že je vlastně složité ji napsat. Tak aby si zákon o lobbingu vzalo do gesce Ministerstvo vnitra a startovací studie dělá poslankyně Lenka Andrýsová, která zrovna teď odešla. Obchází ambasády, zjišťuje, kde a jak je upraven lobbing v jiných zemích, a my ten zákon přineseme.

Nicméně, jaký je stav. V této chvíli je hotová vládní -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, já vás musím upozornit na čas, který právě uplynul. (Ministr John: Kolik?) Už nic.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Tak jediná věta. 57 bodů, pochvala i od neziskových organizací, předáno do vlády, vláda se tím bude zabývat na výjimečném zasedání, zřejmě první novoroční zasedání, doufám, že bude schváleno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec už nechce přednést žádnou doplňující otázku. Já tedy nyní dávám slovo panu poslanci Ivanu Ohlídalovi, který se svou ústní interpelací bude obracet na ministra školství Josefa Dobeše, a prosím, aby se připravil pan poslanec Braný.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, ve své interpelaci se pro nedostatek času omezím pouze na regionální školství. Regionální školství je ve velmi špatném stavu. Vy říkáte, že české školství je nemocné, já bych spíš řekl, že toto české školství je v krizovém stavu hraničícím až s úpadkem. Dosvědčuje to řada faktů, například hodnocení zahraničních institucí zabývajících se zprávami o výsledcích studia v jednotlivých zemích. Například poslední hodnocení PISA 2009 je pro nás doslova fatální. Ukazuje se, že naši žáci a studenti patří k těm nejhorším v mnoha disciplínách, když se to srovnává s ostatními zeměmi světa. A co je nejhorší, je to, že tento pokles vědomostí a znalostí našich žáků je nejprudší. Ten trend je nejrychlejší ze všech posuzovaných zemí světa. Je tedy třeba něco s tím naším školstvím rychle a operativně udělat.

Všichni si uvědomujeme, že existuje mnoho negativních faktorů v našem školství, které tento stav zřejmě způsobily. Za prvé je to naprosto nesmyslné financování regionálního školství, které zvláště u středních škol je zaměřeno pouze na kvantitu, na počet studentů. Dále je to samozřejmě přebujelá síť především středních škol v České republice. I přílišná liberalizace výuky je v mnohých směrech neprospěšná, ba dá se říct škodlivá. Je třeba si všimnout také faktu, proč žáci soukromých škol dosahují většinou horších výsledků než žáci škol krajských nebo obecních.

Pane ministře, nelze čekat na nějakou reformu, i když i ta je nutná. Je nutné provést rychlá a operativní řešení. A já se vás chci zeptat, jestli takováto operativní řešení ke zlepšení stavu regionálního českého školství máte připraveno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a předávám slovo panu ministrovi školství.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, pane profesore, dámy a pánové, to mně připadalo jako připravená interpelace od pana profesora, ale nebyla. Já si vážím toho, že pan profesor, který se zejména zajímá o vysoké školy, poukazuje na to, že české školství ať je nemocné nebo v krizi, tak ta krize začíná odspodu, od primárního a sekundárního školství.

Já půjdu velmi rychle, co s tím dělat. Souhlasím, že ne dlouhodobá koncepce, ale třeba operativní kroky, protože mimo jiné každý ministr, co přišel, přinesl koncepci, popřel koncepci toho před ním, a tak vnesl chaos do českého školství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP