Stenografický zápis 9. schůze, 16. prosince 2010


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Josef Šenfeld
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Šulc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Milada Halíková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec František Novosad
Poslanec Petr Skokan


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Gabriela Pecková


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě /sněmovní tisk 59/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Lenka Andrýsová


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec František Novosad


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec František Novosad


131. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2009 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2009 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 150/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr


120. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 21/

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.36 hod.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec David Kádner


30. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc


105. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


106. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Jan Vidím


107. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím


108. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Jan Vidím


109. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


110. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


138. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


141. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Petr Tluchoř


136. Ústní interpelace

Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Karolína Peake
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 14.58. hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Michal Babák
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Lenka Andrýsová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Viktor Paggio
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Petr Braný
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Petr Braný
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec David Kádner
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Novosad
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec František Novosad
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP