Stenografický zápis 7. schůze, 3. listopadu 2010


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec František Sivera
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec František Dědič
Poslanec František Sivera
Poslanec Petr Gazdík


83. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013 /sněmovní tisk 132/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marie Rusová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Bublan
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec David Šeich
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec David Šeich
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Gandalovič
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Viktor Paggio
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Vidím


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Tomáš Chalupa


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008 /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Šeich


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


22. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012 /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Krátký
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Látka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Josef Smýkal


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Šnajdr
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 15.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP