(11.10 hodin)
(pokračuje Paggio)

Já bych zde reagoval na předsedu výboru pro obranu a bezpečnost pana Bublana, který zde zmínil některé problémy, které v Afghánistánu jsou. Jsem dalek toho, abych to zpochybňoval. Je to pravda. Skutečně je tam problém s nástražnými zařízeními. Skutečně je tam problém s asymetrickým vedením boje a s nějakou gerilovou válkou. Ale faktem je, že oznámit nyní stažení z Afghánistánu by znamenalo vlít místním povstalcům novou krev do žil.

Já jsem tady zaznamenal, že pan Bublan zmínil prezidenta Obamu, který oznámil datum stažení z Iráku, ale to samé my nemůžeme provést v Afghánistánu. Rád bych také zmínil jednu velmi důležitou věc, která zde nezazněla. Stažení z Iráku předcházelo navýšení stavu vojáků. To znamená prezident Bush, přestože byl přesvědčován o opaku mnohými experty, tak navýšil stavy vojsky, tím stabilizoval situaci, a teprve poté se mohli Američané stáhnout, nebo víceméně stáhnout.

Čísla, která vidíme, si pan ministr obrany nevycucal z prstu. Ta vycházejí z požadavků Armády České republiky, potažmo našich spojenců v NATO. Ta čísla byla prezentována a projednána na výboru pro obranu a bezpečnost, tolik k absenci diskuse, o které tady mluvil pan Hamáček.

Tato Sněmovna zažila ohledně misí nejrůznější věci, zažila tady handly misí za poplatky a jiné záležitosti. Já doufám, že se to nebude opakovat, že to tady projde touto Sněmovnou, že budeme příkladným spojencem, abychom mohli, jak tady zmínil pan ministr zahraničí Schwarzenberg, s významnými hráči a západními státy sedět u jednoho stolu. Děkuji. (Potlesků poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan premiér Petr Nečas. Uděluji vám tímto slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, tímto hlasováním dokumentujeme, že Česká republika je zodpovědný spojenec, který si je vědom svých závazků. Já bych chtěl připomenout, že stovky vojáků Armády České republiky nevyslala do Afghánistánu ani tato vláda, která teď tady stojí před vámi, ani vláda minulá, ale byla to vláda vedená sociálními demokraty včetně jednotek, které měly čistě bojový charakter. S tím nepřišly středopravicové vlády, ale vlády pod vedením České strany sociálně demokratické. Proto nevím, jestli slovní piruety, které tady provádějí kolegové ze sociální demokracie, mají příliš velký smysl.

Ale já považuji za důležité jako předseda vlády vystoupit poté, co tady zazněla z mého pohledu neuvěřitelná vystoupení některých kolegů a kolegyň, kteří na adresu mužů a žen v uniformách Armády České republiky, kteří plní svou povinnost tisíce kilometrů od svého domova, protože je tam vyslala jejich vlast z rozhodnutí politické reprezentace, riskují tam zdraví a životy, a reálně už tam byly ztráty na životech a reálně tam byla vážná zranění, bojová zranění, způsobená v boji, používají na jejich adresu termíny jako zbabělci, vyholené hlavy a lidé, kteří bojují za peníze.

Já bych se chtěl jednoznačně, a teď nejenom jako politik a předseda vlády, ale jako občan, ohradit proti těmto neuvěřitelným, nehorázným a sprostým výrokům na adresu Armády České republiky, vojáků Armády České republiky! Oni tam plní svoji povinnost! Vyslala je tam jejich vlast. Oni nasazují své zdraví a životy kvůli bezpečí ve střední Evropě! Oni dělají svou práci, dělají ji proto, že jsou přesvědčení patrioti! To, že se mezi nimi vyskytne z hlediska Gaussovy křivky nikoliv překvapivě občas nějaký ten idiot, který má opravdu nepřijatelné symboly, to je jedna věc. Ale nehází to špínu na ně na všechny.

Já chci říci, že na muže a ženy v uniformách Armády České republiky, kteří si takto důsledně a pečlivě plní své povinnosti, jsem jako občan této země hrdý, a ohrazuji se proti tomu, aby byli takto sprostě uráženi z úst některých ústavních činitelů! (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu premiérovi. Vidím, že s faktickou se hlásí pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Prostřednictvím paní předsedající směrem k panu předsedovi vlády. Já bych si nikoho nedovolil urážet. Mě rozplakal film Nebeští jezdci, ale nerozplakali mě hoši s vyholenými hlavami, kteří bojují v Afghánistánu. To mě opravdu nerozplakali.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: V tuto chvíli nemám už nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy. Chci se zeptat, jestli se ještě někdo do rozpravy nehlásí. Pokud tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít závěrečné slovo pan zpravodaj, nebo pan ministr. (Nikoli.) Dobře, v tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné a jako prvního přihlášeného písemně mám pana poslance Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, je to docela pikantní, že se svým návrhem na doprovodné usnesení vystupuji právě v této chvíli, poté co zazněla slova předsedy vlády, ale usnesení mám připravené již dlouho a navrhl jsem ho na výboru pro obranu a bezpečnost, který jej přijal. Zmiňoval to ostatně i předseda tohoto výboru ve svém vystoupení, pan poslanec Bublan, a to je, že bychom měli našim vojákům poděkovat.

Navrhuji tedy doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje poděkování všem vojákům Armády České republiky, kteří působili a působí v zahraničních operacích." (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Chci se zeptat, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy, protože žádnou písemnou přihlášku v tuto chvíli nemám. Zdá se, že tomu tak není. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Chtěla bych poprosit o závěrečné slovo, jestli chce mít pan ministr. Prosím, máte slovo. Pan ministr Vondra.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Paní předsedající, dámy a pánové, máme 11.16, to znamená proběhla v této Sněmovně dvě hodiny trvající diskuse. Já za diskusi chci poděkovat, protože rozhodnutí, které teď učiníme, je samozřejmě rozhodnutí, které je důležité, které je závažné.

Chci také poděkovat výboru pro obranu a bezpečnost a Janu Vidímovi za návrh doprovodného usnesení k usnesení, které předkládá vláda, protože jsem přesvědčen o tom, že vojáci České republiky, kteří s nasazením života plní své povinnosti ve prospěch bezpečnosti této vlasti, a plní to skutečně s nasazením zdraví i života, i v kontextu toho, co tady zaznělo z řad komunistů, tak si myslím, že je důležité, aby tato Sněmovna vyslovila své poděkování.

Pro mě je nepřijatelné, aby někdo označoval české vojáky za zbabělce. Očekával bych, že autor tohoto výroku z řad komunistických poslanců bude mít aspoň sám dostatek odvahy, aby tento výrok sdělil z očí do očí zástupcům velitelů kontingentů, kteří se měli možnost představit a prezentovat svou práci na dvoudenním jednání výboru pro obranu a bezpečnost, které se na naše pozvání v rámci konzultací uskutečnilo před několika týdny na Komorním Hrádku. Samozřejmě, že tam tu odvahu nenašel.

Jinak ke konzultacím. Já zdůrazňuji jednu věc. Byl jsem od počátku vstřícný ke konzultacím směrem k sociální demokracii. Dva týdny před jednáním vlády jsem předal materiál nejenom Luboši Zaorálkovi, ale také předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. On mi sdělil jedno na tuto nabídku - že vy koalice máte dostatek hlasů, abyste si to prohlasovali, naše hlasy nepotřebujete - a o konzultace neprojevil zájem. Přesto proběhlo jednání na půdě výboru pro obranu a bezpečnost a chci v této souvislosti také ocenit postoj 11 senátorů za ČSSD, kteří v horní komoře minulý týden tento materiál svým hlasováním podpořili, včetně lidí jako Vladimír Dryml nebo Jiří Dienstbier. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP