(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Je to případ, který se tady ještě nestal. Jestli to správně chápu, tak to není vina poslance Hojdy. On jako kdyby snad žádnou chybu neudělal. Asi bychom o tom mohli dlouze diskutovat, ale připadá mi, že jediné, co se dá udělat, je, že by Sněmovna rozhodla o tom, jestli vzít návrhy pana poslance Hojdy za základ hlasování, nebo ne.

Ještě jednou to opakuji. Je to tak, že pan poslanec Hojda ty návrhy podal, nikdy se to ještě v minulosti nestalo, pokud vím, chybou legislativy, nebo byly jenom částečně zapracovány. Takže mi jde o to, že jestliže pan poslanec Hojda neudělal žádnou chybu, tak pouze Sněmovna by mohla rozhodnout o tom, že v tomto případě by jeho návrhy... Jinak myslím, že nikdo jiný to takto rozhodnout nemůže.

Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Jan Husák: Pane předsedající, ještě jednou. Pan poslanec Hojda zpracoval pozměňovací návrhy, dal je na stůl, ale v době, kdy se načítaly pozměňovací návrhy, zde nebyl. Za něj přebíral tyto pozměňovací návrhy pan poslanec Šidlo, ale s tím, že je načítal jako dva pozměňovací návrhy a z dvou listů papíru vytrhl jenom některé body. Podle stenozáznamu pouze tyto body bylo možné zahrnout do řádně podaných pozměňovacích návrhů. Konzultovali jsme to s legislativou, stalo se to bohužel špatnou nebo nepřesnou formulací podání nebo prezentování těch pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, zase problém je v tom, že to možná neinterpretujete úplně přesně, protože pan místopředseda Kasal, který tu schůzi řídil, mi tady říká, že pan poslanec Hojda u toho byl - nebo nebyl? Takže prosím pana místopředsedu Kasala, ať to upřesní, jak to řídil v té době, takže si zřejmě pamatuje, jak to bylo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, věc byla taková, že pan poslanec Hojda rozdal návrhy, řádně se omluvil a řekl mi, že pan poslanec Šidlo se přihlásí a osvojí si jeho pozměňovací návrhy. Takto jsem tomu rozuměl já a předpokládám, že takto tomu rozuměla Sněmovna. To, co bylo nebo co je ve stenozáznamu, jsem bohužel neměl možnost zkontrolovat, ale kdyby se mě kdokoliv zeptal, tak musím potvrdit to, co jsem řekl teď. A je asi na Sněmovně, jak se s tím vyrovná. Ale bylo to tak, jak říkám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já jsem přistupoval k osvojení si dvou pozměňovacích návrhů kolegy Hojdy tím způsobem, že pozměňovací návrh je jeden list a může obsahovat jakýkoliv počet novelizačních bodů. Proto když jsem se tady snažil okomentovat situaci, příčinu, resp. i to, co obsahují pozměňovací návrhy kolegy Hojdy, jsem to vnímal tak, že okomentuji pouze to, aby z toho bylo zřejmé, že se jedná o dva pozměňovací návrhy na dvou listech, ale nehovořil jsem o tom, kolik obsahují novelizačních bodů, já nechápu, proč legislativa, když to má písemně, elektronicky, co musíme udělat. A já jsem se pouze k tomu přihlásil, proč nezapracovala celé pozměňovací návrhy. To si tady připadám jako hlupák!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, ještě pan místopředseda Kasal se k tomu vyjádří.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já samozřejmě, pane místopředsedo, připouštím, že se o tom mohou vést spory, ale myslím si, že nejlépe bude, když přečtu ještě jednou ty čtyři řádky ze stenozáznamu, a které řekl pan poslanec Šidlo poté, co přednesl svůj vlastní pozměňovací návrh. To zní: "Jinak mi ještě dovolte, abych si osvojil dva pozměňovací návrhy, které předkládal kolega poslanec Hojda. Byly vám oba dodány také do lavic." A teď, aby rozlišil, o jaké návrhy se jedná, tak říká: Jeden se týká části první článku dva, kde je možnost odejmout příděl telekomunikačních frekvencí, a druhý se týká § 56 a 57, kde je možnost přenositelnosti uplatnění telefonního čísla a k tomu doložená cena." Tím ta věc skončila.

Kdybych jako předsedající měl jakoukoli pochybnost, o co se jedná, tak bych tuto pochybnost zcela nepochybně panu poslanci Šidlovi sdělil a žádal bych ho, aby to upřesnil. Z mé strany se o žádné pochybení nejedná a mělo by se o návrzích pana poslance Hojdy hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych v tom případě po tom, co jsme vyslechli, navrhl, aby Sněmovna hlasovala o tom, že návrhy pana poslance Hojdy budou učiněny součástí těch pozměňovacích návrhů, o kterých se má hlasovat. Myslím, že jste vyslechli všechno, co se kolem toho stalo, a pouze Sněmovna to může takto rozhodnout.

Já bych nechal hned hlasovat o tom, že i návrhy pana poslance Hojdy byly podány tak, že je můžeme vzít jako součást pozměňovacích návrhů, o kterých by se mělo hlasovat v celé té sestavě. O tom budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby návrhy pana poslance Hojdy v celém rozsahu se staly součástí pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 195. Přihlášeno je 174, pro hlasovalo 140, proti 3, takže to bylo přijato, takže pan poslanec Hojda bude inkorporován.

 

Nyní bych poprosil pana poslance Husáka, aby nám sdělil, jak budeme hlasovat a jak budeme postupovat.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, já bych si dovolil navrhnout proceduru hlasování s tím, že nejprve by se hlasoval pozměňovací návrh hospodářského výboru pod bodem A jako celek. Jako B by se hlasoval pozměňovací návrh pana poslance Šidla po jednotlivých bodech. Jako C pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Jako D pozměňovací návrh pana poslance Melčáka, společně bod 1 a 2. Jako pátý pozměňovací návrhy pana Bratského, jednotlivě. Jako šestý pozměňovací návrh F, společně.

V případě, že se vylučují některé body předchozím hlasováním, budu upozorňovat, že jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, to byl návrh zpravodaje. Jsou nějaké připomínky? Pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pan zpravodaj nám neoznámil, kdy budou v pořadí hlasovány návrhy pana poslance Hojdy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud by se držel pořadí, jak byly přednášeny, je to panu poslanci Šidlovi, pokud to věcně nekoliduje s něčím jiným.

Po tomto upřesnění je ještě nějaká poznámka? Není.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 196, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s procedurou, jak ji navrhl pan zpravodaj Husák, s upřesněním, ke kterému jsme se tady dopracovali? Kdo je pro, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 139, jeden proti. Budeme se držet navržené procedury.

 

Poslanec Jan Husák: Nejprve budeme hlasovat pozměňovací návrhy jako celek. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem A hospodářského výboru. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 197. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 157, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Nyní budeme hlasovat B1 pana poslance Šidla. (Stanovisko ministra i zpravodaje je záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování, které má pořadové číslo 198. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 28, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Nyní budeme hlasovat B2 pana poslance Šidla. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP