(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 199. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 30, proti 104. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Takže teď budeme hlasovat pozměňovací návrhy pana poslance Hojdy, a to byl ten první pozměňovací návrh, který se týkal bodu... (Námitky v sále.) Pardon?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Hojda. Ještě B3, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Pardon, ještě hlasujeme B3. Pardon, omlouvám se. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili hlasujeme o B3, návrhu pana poslance Šidla.

Zahájil jsem hlasování, má pořadové číslo 200. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 34, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji. Teď bychom hlasovali pozměňovací návrhy pana poslance Hojdy, a to je z prvního pozměňovacího návrhu § 79. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 201. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 27, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Podle mých záznamů by teď byl hlasovatelný ten bod, na který upozornil pan poslanec Hojda, to je pouze § 86 z jeho návrhu, a o tom bychom dali hlasovat teď v tomto hlasování. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 202. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 27, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Jenom pro pořádek, u pana poslance Hojdy je vše vypořádáno, tak jak to bylo napraveno tím hlasováním o zařazení těchto bodů. Děkuji.

Další hlasování je hlasování pozměňovacích návrhů C pana Koníčka. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 203. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 27, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji. Jako další hlasování by mělo být hlasování D pana Melčáka, ale přijetím pozměňovacího návrhu hospodářského výboru je tento pozměňovací návrh v obou bodech nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže nejsou-li námitky, pokročíme dál.

 

Poslanec Jan Husák: Jako další jsou pozměňovací návrhy pod písmenem E pana Bratského. U těchto pozměňovacích návrhů schválením pozměňovacího komplexního návrhu hospodářského výboru jsou nehlasovatelné body 1, 3, 4, 6. Hlasovatelný je bod E2 a E5. Takže nejdříve, pokud není námitka - nehlasovatelné body 1, 3, 4, 6.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Bratský souhlasí s tímto postupem? Souhlasí. Takže stanoviska.

 

Poslanec Jan Husák: Teď budeme hlasovat samostatně E2. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 204. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 140, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Nyní bychom hlasovali E5. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 205. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 27, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Husák: Máme poslední pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Klase. Tento pozměňovací návrh přijetím pozměňovacího návrhu A hospodářského výboru je nehlasovatelný, pokud není námitka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec souhlasí, ani další kolegové nemají námitky, takže jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jan Husák: Můžeme hlasovat o zákonu jako celku a doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím a přečtu závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku 1025, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 206. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro 135, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Tím končíme projednávání této vládní předlohy s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je bod 153, což je

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 895/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jakub Šebesta a poslanec zpravodaj Daniel Petruška. Pozměňovací návrhy máme k dispozici ve sněmovním tisku 895/4 a já mohu otevřít rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se někdo do rozpravy? Hlásí se pan ministr životního prostředí Jan Dusík, takže mu dávám slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane místopředsedo. (Nefunguje mikrofon u řečnického pultu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tady nám to mačká nějaký čertík. Už se to stalo všem předsedajícím, takže si myslím, že je to takové zpestření, a děkuji za to, že jste to pochopil, že to nebyla moje vina a můj úmysl vás jakkoli omezovat ve vašem vystoupení.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Určitě jsem to tak pochopil a děkuji. Já bych se rád vyjádřil velmi krátce jako spolupředkladatel tohoto vládního návrhu zákona jak k přijetí toho zákona, tak k některým pozměňovacím návrhům.

Obecně bych chtěl říci, že Ministerstvo životního prostředí podporuje přijetí tohoto zákona, který je vládním návrhem a který mimo jiné je důležitým prvkem transpozice evropských předpisů, a pokud by ty klíčové prvky zákona nebyly přijaty, tak bychom zřejmě velmi brzy čelili žalobě proti České republice u Evropského soudního dvora. Ten proces se už dostal do závěrečné fáze, a pokud naopak tedy bude možné tyto věci ošetřit, tak si myslím, že nakonec by k soudnímu sporu s Evropskou komisí dojít nemuselo.

Ministerstvo životního prostředí podporuje plně pozměňovací návrhy přijaté ve výboru pro životní prostředí. Většinově podporujeme i návrhy přijaté v zemědělském výboru.

Rád bych se zmínil o jednom problematickém bloku, který se týká bodů 4A, 4B a 4C z tohoto souboru pozměňovacích návrhů, a sice tzv. vodohospodářských úprav, což je nový pojem, který se do zákona zavádí. Ta logika, jak je navržena, je taková, že pro podstatné vodohospodářské úpravy by se provádělo ohlášení, ale to není ten problém. Vyplývá z toho, že to, co by nebylo definováno jako podstatné, by de facto neprobíhalo žádným správním režimem, a to vidíme jako problematické, protože definice pojmu podstatné není nikde uvedena a mohlo by to být vykládáno způsobem, který v sobě nese riziko zneužívání. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP