(12.50 hodin)
(pokračuje Krupka)

Pak následně by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pod označením písmenem B, pak následně by byl pozměňovací návrh D ve znění, pokud bude přijata legislativně technická připomínka od paní kolegyně Halíkové, tak v tomto znění, a pokud nebude tento bod D odsouhlasen a přijat, hlasovalo by se jako ve čtvrtém kroku o pozměňovacím návrhu C, který v případě, bude-li přijato déčko, je nehlasovatelný, protože je podmnožinou návrhu od paní kolegyně Halíkové. Následně by se potom hlasovalo o zákonu jako celku.

Myslím si, že s ohledem na relativně malý počet pozměňovacích návrhů by v tom neměl být zásadní problém.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsem téhož názoru, nicméně přece jenom pro jistotu nechám hlasovat o proceduře, kterou jste navrhl.

Kdo souhlasí s tím, abychom se drželi vašeho návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 153, proti 1. Takže se budeme držet postupu, který jste navrhl, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Takže nejprve bychom hlasovali o technicko-legislativní změně, kterou navrhla paní poslankyně Halíková v té dikci, kterou přednesla na mikrofon.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Stanoviska? (Zpravodaj doporučuje, ministr souhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 169, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 154, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením písmenem A jako celku, to znamená A1 až A78. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 170. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 109, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením písmenem B. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 171. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 104, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Třetím krokem bude hlasování o pozměňovacím návrhu pod označením písmenem D ve znění, které jsme přijali jako legislativně technickou změnu. Já tady budu mít specifické stanovisko - já se v tomto případě zdržím - ke kterému jsem vysvětlení podával, nicméně tady doporučím, abyste přijali doporučení pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem přesvědčen, že čas ukáže, že je to údaj nadbytečný, nicméně rozumím, takže podporuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 172. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomu návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 148, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Přijetím pozměňovacího návrhu D je nehlasovatelný pozměňovací návrh pod čtvrtým bodem s označením C, protože vlastně je obsahem předchozího návrhu. Tím pádem jsme, pane předsedající, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a požádal bych vás, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se tak. Pan poslanec Rafaj s tímto postupem souhlasí.

Přečtu návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností, podle sněmovního tisku 714, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 173. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 102, proti 46. Tento návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že jsme tento návrh zákona schválili ve třetím čtení.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

Dámy a pánové, je 12.55 hodin. Vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin. Ve 13.05 se sejde v místnosti 106 organizační výbor. Poslanecký klub KDU-ČSL se sejde ihned v prostorách klubu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP