Stenografický zápis 56. schůze, 6. května 2009


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Kateřina Jacques


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec František Bublan
Poslanec Zdeněk Lhota


131. Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 10.16 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Rath
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Bublan
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Milan Šmíd
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Milan Šmíd


151. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


89. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

Senátor Jiří Liška
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Vítězslav Jandák


35. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení

Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal


31. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Tluchoř

(Jednání přerušeno v 16.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


159. Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř


160. Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


161. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 16.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP