(17.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Přicházíme k patnácté interpelaci, a prosím tedy o slovo pana poslance Jana Hamáčka, který interpeluje Ivana Langera, ministra vnitra, ve věci práce policie. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, předtím, než přejdu k interpelaci samotné, považuji za nutné říci, že jsem hluboce znepokojen tím, že ministr vlády České republiky, na kterého je dle programu směřováno deset interpelací, se omluví z jednání Sněmovny. Já nevím, jaký je důvod nepřítomnosti na schůzi této Sněmovny. Byl bych velmi rád, kdyby mi v rámci své písemné odpovědi na interpelaci sdělil, jaké důvody ho vedly k omluvení z dnešního jednání Sněmovny. Jen doufám, že tím důvodem nebyla účast na stranické akci na Žofíně, protože to už by hraničilo asi i s pohrdáním Sněmovnou.

Ale nyní k meritu věci. Doufám, že napříč politickým spektrem se všichni shodneme na tom, že ostře odsuzujeme všechny snahy o rehabilitaci jakýchkoli forem nacismu a fašismu. Mladí sociální demokraté a další aktivisté 1. května na Střeleckém ostrově v Praze nenásilně protestovali proti pochodu extrémně pravicových organizací Národní sjednocení a Vlastenecká fronta. Protestovali tak proti děsivé skutečnosti, že tento pochod měl vyznít jako oslava činů policistů, kteří v květnu 1886 v Chicagu stříleli do stávkujících dělníků, což je nepřípustná snaha naprosto účelově převracet historické skutečnosti. Policie České republiky zamezila mladým sociálním demokratům a dalším protifašistickým aktivistům ve vstupu na Střelecký ostrov - podotýkám: veřejné prostranství - nezabránila napadení těchto pokojně demonstrujících účastníky extremistického průvodu, nevšímala si hajlujících extremistů, naopak všechny demonstrující mladé sociální demokraty zatkla a přivedla do cely předběžného zadržení v Bartolomějské ulici.

Je opravdu zarážející, že v průběhu akcí konaných na 1. máje v celé republice byli největší zadrženou skupinou právě mladí sociální demokraté a jejich kolegové - 25 osob. Co však považuji za daleko alarmující, je způsob, jakým se policie k zadrženým chovala. Nazí lidé nuceni provádět prostná cvičení před zraky všech ostatních zadržených. To jsou obrazy jakoby z jiné reality.

Ptám se proto: Je svlékání zadržených donaha a jejich ponižování před ostatními standardním postupem Policie České republiky? A jakým způsobem se Ministerstvo vnitra vyrovná s existencí sdružení hlásících se k fašistické ideologii a propagujících rasistické myšlenky? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Na váš dotaz vám bude odpovězeno, pane poslanče.

Nyní přecházíme k šestnácté interpelaci. Slovo patří panu poslanci Liboru Ježkovi, který interpeluje ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane ministře, velmi závažná pochybení v hospodaření Vězeňské služby České republiky, která mají za následek neúčelné vyhazování desítek milionů korun ze státního rozpočtu, umožňuje špatný a nefunkční systém řízení Vězeňské služby, který nastavil stávající generální ředitel Vězeňské služby a který zároveň neumožňuje vnitřní kontrolu hospodaření generálního ředitelství. Slyšeli jsme kolem toho mnohé.

Podle mého názoru jediné korektní řešení, které je velmi obdobné, jak řešil pan ministr obchodu a průmyslu Martin Říman problémy se Správou státních hmotných rezerv, je odvolání generálního ředitele Vězeňské služby, pozastavení a prověření účelnosti stávajících výběrových řízení, hloubková prověrka nákupů a smluv uzavřených generálním ředitelem Vězeňské služby a změna organizační struktury a systému řízení Vězeňské služby. Jakým způsobem v této věci hodláte postupovat vy?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající. Vážený pane kolego, vy si jako funkcionář kontrolního výboru výrazně usnadňujete práci. Mluvíte tady o desítkách milionů ztrát. Já bych rád, abyste tato závažná fakta jako kontrolní výbor prokázali nebo dali na stůl jasná usnesení. Ostatně od toho jsme kontrolní výbor zřizovali.

My si takovouto vnitřní kontrolu, jak jsem řekl, uděláme a 16. května budeme mít její výsledky. Její první část už proběhla. Probíhala v minulém týdnu. Již první informace máme. Do 16. května budeme mít konečné výsledky. Budu velmi rád, pokud kontrolní výbor bude stejně rychlý jako odbor Ministerstva spravedlnosti a stejně rychle nám výsledky přinese. Budu velmi rád, pokud naše postřehy a vaše závěry budou totožné a bude tak případné vyvození důsledků podepřeno argumenty dvou institucí. Takže moc prosím, pracujte, šetřete, a my vaše výsledky velmi rádi použijeme a konfrontujeme s našimi.

K vašemu dotazu. Hovoříte zde o generálním ředitelství Vězeňské služby jako instituci zřízené současným generálním ředitelem. Já chci říci, že generální ředitelství Vězeňské služby je instituce, která existuje delší dobu. Nebudu zapírat, že v podobě, v jaké dnes existuje, to není způsob řízení Vězeňské služby, se kterým bych byl plně ztotožněn. Moderní řízení vězeňství funguje na jiných principech, funguje na silnější pozici jednotlivých věznic, v některých státech dokonce na vlastní subjektivitě, a na malém orgánu, který pouze koordinuje jejich činnost. Toto Občanská demokratická strana slibovala ve svém programu a tímto směrem také půjde. Ostatně v tuto chvíli připravujeme sloučení některých odborů, které se dualizují, to znamená, že je má jak Ministerstvo spravedlnosti, tak generální ředitelství Vězeňské služby. Je to oblast, kde můžeme jít k větší efektivitě a též ušetření peněžních prostředků.

K postupu, který jste zde nastínil, jsem se již vyjádřil. Já si myslím, že vše musí mít svou příčinu, aby mohl být následek. V tuto chvíli máme podezření. Nechť jsou podezření prokázána, já pak z nich vyvodím rázné důsledky. Ale moc prosím, vy jste ti - a to se týká všech poslanců, kteří dnes interpelují - kteří mohou rychlým důsledkům napomoci. Vy jste funkcionáři orgánu, který může tato fakta rychle buď prokázat, nebo vyvrátit. Já vás o to tímto žádám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. S doplňujícím dotazem pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji za odpověď. Samozřejmě, aby nedošlo k mýlce - kontrolní výbor není vyšetřovací orgán. Samozřejmě pracuje s materiály, které jsou mu dodávány. Pokud by byly dodávány včas a kompletní a nebylo by potřeba od ministerstva vyžadovat další doplňky, zcela jistě bychom velice rychle dospěli k nějakému závěru.

Ale prosím o odpověď na doplňující otázku. Hovořili jsme zde o kontrolách, které probíhají. Nicméně jaká je vlastně účinnost a zaměření kontrol Ministerstva spravedlnosti vůči Vězeňské službě, když na tak evidentní předražování zakázek musí přijít až nezávislý deník Mladá fronta, nikoliv vaše kontroly?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl doplňující dotaz nebo postřeh pana poslance Libora Ježka. S odpovědí na něj má slovo pan ministr Jiří Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Musím upozornit na to, že zde bohužel pan kolega nehovoří pravdu. Ministerstvo spravedlnosti dostalo počátkem dubna informace o tom, že kontrolní výbor po něm chce jasně taxativně vymezené dokumenty ke svému šetření. Dokumenty 6. 4. odešly z Ministerstva spravedlnosti. Od té doby nemáme informaci o tom, že by měly být dokumenty o další věci doplněny. Pokud takovýto dokument je, nechť je zde předložen.

Ale chci upozornit na to, že nám nejde o to, v tuto chvíli vyvolávat konfrontaci. Já opravdu chci maximálně možnou míru spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti a kontrolním výborem. A volám po tom. To znamená - bude-li jakákoli další schůze kontrolního výboru, pak se jí osobně buď já, nebo odpovědný náměstek rádi zúčastníme a všechny věci s vámi rádi budeme diskutovat. Naším cílem není zde v žádném případě krýt nějaké aktivity nějakých funkcionářů generálního ředitelství Vězeňské služby. Naším cílem pouze je, aby ta věc byla důkladně prošetřena, pak z ní vyvodíme důsledky. Opět nabízím ruku ke spolupráci a ruku k tomu, abychom my, to znamená Ministerstvo spravedlnosti a kontrolní výbor, rychle nalezli společný jazyk, věc prošetřili a vyvodili z toho důsledky.

Opět opakuji, že máme půlku kontroly provedenou a v zásadě za čtrnáct dnů budeme mít jasné výsledky, se kterými rád všechny poslance seznámím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP