(9.10 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Dovolím si navrhnout, aby druhé kolo volby členů dozorčí rady České konsolidační agentury, dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury a vedoucího stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se konalo dnes před polední pauzou.

Jenom ještě krátkou informaci: Na základě žádostí a na základě řekněme pomalejšího průběhu v jedné řadě jsme upravili rozdělení poslanců, a prosím tedy poslance začínající písmenem M, aby se řadili do fronty vpravo.

To je vše, děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je tedy vše k výsledkům včerejších voleb.

Ještě vám sdělím, že pan poslanec Tomáš Kladívko má náhradní kartu č. 9, pan poslanec Aleš Rádl náhradní kartu č. 8 a pan poslanec Jiří Paroubek náhradní kartu č. 10.

 

Myslím, že program dnešního jednání je daný a nic nebrání tomu, abychom začali projednávat jednotlivé body. První bod programu je bod číslo

 

27.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě
ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením
Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

 

Požádal bych ministra vnitra Ivana Langera a také zpravodaje výboru Petra Sunkovského , aby se posadili ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 92/2.

Můžeme otevřít rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Upozorňuji, že je to rozprava ve třetím čtení, kde lze navrhnout pouze opravu legislativně technických, gramatických či jiných chyb nebo lze navrhnout opakování druhého čtení.Tímto vybízím, kdo má zájem, aby v této rozpravě ještě vystoupil. Ptám se tedy ještě jednou, jestli někdo má zájem. Vypadá to však, že nikdo takový ve Sněmovně není. Pokud opravdu nikdo nechce vystoupit v rozpravě, tak rozpravu končím.

Ještě krátce předtím, než jsem ukončil rozpravu, hlásí se pan poslanec Miroslav Svoboda, v poslední chvíli tedy ještě má možnost vystoupit v rozpravě. Prosím, pane poslanče, opravdu se hlásíte do rozpravy v třetím čtení? (Souhlas.) Prosím, máte slovo. (Velký hluk v sále.) Ale prosím o klid. (Zvoní.)

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych ještě na poslední chvíli se vyjádřil a samozřejmě doplnil v závěru třetího čtení v rozpravě k tomuto návrhu svůj názor, postoj a samozřejmě to doplnil o návrh.

Doba, která v posledních letech je a která samozřejmě směrem k budoucnosti bude z hlediska elektronických médií taková, že jestliže do této chvíle byla dynamická, tak vývoj a tlak na zdokonalení elektronických systémů se bude ještě stupňovat, proto mi připadá zvláštní, že úřad, který by měl tyto nové technologie implantovat do celé státní správy a v zásadě do veřejného života, v tuto chvíli je rušen a nahrazován pod vlajkou šetření a určitého zjednodušení systému nějakými novými projekty, které jsou poměrně nejasné. Je to zvláštní. Lze samozřejmě šetřit. Lze šetřit tím, že se vrátíme k děrným štítkům, resp. k písemné kartotéce. Ale mám pocit, že ta doba, nebo respektive tyto názory už jsou i v této budově v drtivé menšině. Proto mi připadá absurdní jít prostě cestou rušení úřadu, který se specializuje, který sbírá zkušenosti po celém světě a který má, nebo měl za úkol dostávat nejnovější poznatky z vědeckých a technických ústavů do praxe a do státní správy. Proto mi připadá zvláštní, že je toto ministerstvo rušeno.

A proto mi dovolte, abych dal návrh na minimálně vrácení tohoto zákona do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dostal jsem další přihlášky. Jako další se přihlásila paní poslankyně Alena Páralová a přihlásil se také pan poslanec David Rath. Nyní prosím paní poslankyni Páralovou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ctěná vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi upřít vaši pozornost k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, což je komplexní pozměňovací návrh, který jsem předložila ve druhém čtení. Mezi druhým a třetím čtením však došlo k jedné události, která mě nutí stáhnout komplexní pozměňovací návrh pod písmenem B. Došlo totiž k rozhodnutí Ústavního soudu o tzv. přílepcích. Musím tedy bohužel navrhnout stažení tohoto tolik potřebného návrhu a slibuji, že v nejbližší době předložíme návrh zákona, který napraví chyby, které tento tzv. přílepek napravoval.

Prosím ctěnou Sněmovnu, aby mi pomohla tento pozměňovací návrh pod písmenem B stáhnout. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP