Stenografický zápis 13. schůze, 21. března 2007


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř


35. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


27. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Rath
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.02 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Poslanec Josef Čerňanský
Poslankyně Ivana Levá


30. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - třetí čtení

Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek


49. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal


43. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2006) /sněmovní tisk 140/

Guvernér ČNB pan Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor


34. Informace vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


42. Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007 /sněmovní tisk 121/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý


44. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 /sněmovní tisk 152/

Poslankyně Hana Orgoníková


36. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


37. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k této Úmluvě /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Jan Bauer


45. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Schůze skončila v 15.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP