(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Takže je to návrh stáhnout pozměňovací návrh celý.

O slovo se hlásí ještě pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já jsem své výhrady tlumočil již v druhém čtení. Teď bych jenom zopakoval, že od té doby jsem dostal několik písemných informací, které potvrzovaly mé obavy. To znamená, že některé společnosti navázané a podporující jak ty aktivity eStátu, které jsou zase navázané na Občanskou demokratickou stranu, tak tyto aktivity podporující ty vzdělávací aktivity, v nichž figuruje ministr vnitra Langer, jsou skutečně řekněme připravovány na to, převzít část agendy tohoto ministerstva formou jakýchsi outsourcingů.

Vzhledem k tomu, že myslím, že potřebujeme čas si ověřit, zda tyto informace, které dostáváme třeba o firmě BDO, tak jsou podloženy, jsou na reálném základě, tak také navrhuji vrátit do druhého čtení, protože by bylo dost nešťastné, aby Sněmovna zrušila ministerstvo a část jeho agend převzaly soukromé firmy, které podporují aktivity některých členů vládní strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Takže jsme slyšeli další návrh a zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí - ještě jednou se dívám, nikdo se nehlásí - tak můžeme rozpravu ukončit.

Tady zazněla řada návrhů. Já bych požádal pana zpravodaje Sunkovského, aby nám je shrnul, protože je třeba teď si ujasnit, jak budeme postupovat, i když předpokládám, tak bych přece jenom požádal, aby pro pořádek teď shrnul, jakým způsobem budeme postupovat. Zazněl tady návrh paní poslankyně Páralové, pana poslance Ratha, takže chtěl bych se se zpravodajem tedy dohodnout na tom, jakým způsobem se s nimi vypořádáme. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (O slovo se hlásí předkladatel.)

Ale ještě závěrečné slovo. Dobrá, v tom případě dám slovo ještě panu ministrovi, který by chtěl komentovat zřejmě to, co se objevilo v rozpravě. Takže prosím vás, kolegové, o klid. A se závěrečným slovem ještě vystoupí ministr Ivan Langer. (Zvoní na zklidnění atmosféry.) Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, dovolte mi zareagovat jen krátce na vystoupení jednoho z mých kolegů předřečníků v rámci rozpravy ve třetím čtení a pokusit se z tohoto místa vyjasnit si nedorozumění, ke kterému řekl bych z jeho strany dochází, nikoli z mé.

Cílem a základním motivem rušení Ministerstva informatiky v žádném případě není jen šetřit lidi a peníze, a už vůbec ne přecházet zpátky k děrným štítkům. Já velmi věřím, že každý, kdo zde včera v Poslanecké sněmovně seděl a slyšel mé úvodní vystoupení k novele zákona o informačních systémech veřejné správy, kdo poslouchal mé vystoupení k takzvanému projektu Czech point, tak velmi dobře ví, jakým způsobem je do problematiky e-Governmentu v pojetí této vlády zapracován zánik Ministerstva informatiky. Nejde o rušení, a už vůbec ne o zavádění děrných štítků.

A pokud můj kolega hovořil o tom, že Ministerstvo informatiky je úřad, který by měl koordinovat zavádění informačních technologií do veřejné správy, tak já odpovídám: Ano. Nejenže on by měl, on to měl dělat. A podívejme se, prosím, čtyři roky zpátky na výsledky té takzvané koordinační role. Je prakticky nulová a podstata toho rozhodnutí je přece, a vysvětloval jsem to velmi důkladně včera, spojit dvě instituce, z nichž každá dělá prakticky to samé, v jednu, tak aby došlo ke skutečné koordinaci. Jestli něco bylo základním problémem minulosti v zavádění e-Governmentu do české veřejné správy, tak to byla právě roztříštěnost, právě nulová koordinace a právě malá kompetence ze strany Ministerstva informatiky směrem k ostatním úřadům. To je věc, kterou chceme odstranit, to je cíl, kterého chceme dosáhnout.

A znovu velmi prosím a odkazuji na to, co jsem říkal: e-Government není Ministerstvo informatiky. Je to celý balíček, který bude - a zvu vás tímto - představen na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě začátkem dubna, na tradiční konferenci v Hradci Králové. Je to balíček věcí, které spolu souvisejí a nelze je od sebe oddělit.

Zánik jednoho úřadu, jednoho ministerstva neznamená zánik té problematiky. A podíváte-li se detailněji na kompetence Ministerstva informatiky a to, jak jsou navrhovány k rozdělení, nemůžete dospět k jinému závěru, než že to je uměle vytvořený úřad, který byl takto slepen dohromady jen proto, aby jeden člen minulé vlády měl možnost sedět ve vládě.

Znovu tedy na vás apeluji, abyste podpořili tento návrh zákona, protože další odkládání rozhodnutí, jestli ano, nebo ne, ničemu neprospěje. A každý z vás, kdo řídil jakoukoliv firmu, jakýkoliv úřad, si dokáže představit, v jaké atmosféře se tam pracuje v okamžiku, kdy se neví, co s tím úřadem bude. A my potřebujeme ty lidi dát skutečně dohromady pod jednu střechu a začít pracovat tak, jak jsem avizoval včera. Považuji vaše velmi silné podporující stanovisko při prvním čtení toho návrhu zákona o informačních systémech veřejné správy jako podporu tomu záměru. A součástí toho záměru je i rušení Ministerstva informatiky. Velmi na vás apeluji, abyste tento záměr podpořili a návrh zákona schválili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo tedy závěrečné slovo ministra. A teď bych zase požádal zpravodaje pana poslance Sunkovského, který může také využít příležitosti k závěrečnému vystoupení, anebo alespoň shrnout, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem, jak budeme pokračovat v projednávání tohoto návrhu zákona.

V druhém čtení byly podány tři pozměňovací návrhy: pozměňovací návrhy pod písmeny A1, A2 podal pan kolega Vojíř, pozměňovací návrhy uvedené ve sněmovním tisku 92/2 pod písmenem B paní kolegyně Páralová a pozměňovací návrh vedený pod písmenem C pan kolega Koníček.

V dnešní rozpravě ještě padly dva návrhy procedurální, a to od kolegy Ratha vrátit sněmovní tisk do druhého čtení, a žádost paní kolegyně Páralové stáhnout její pozměňovací návrh, který byl značen písmenem B.

Já bych si dovolil po projednání s předkladateli navrhnout tuto proceduru: Nejprve hlasovat o vrácení zákona do druhého čtení na návrh kolegy Ratha. Pakliže tento návrh neprojde, tak pokračovat v hlasování, a to tak, že hlasovat o stáhnutí pozměňovacího návrhu B paní kolegyně Páralové a posléze hlasovat o pozměňovacích návrzích A1, A2, a to však společně po dohodě s předkladatelem jako o jednom pozměňovacím návrhu, následně o pozměňovacím návrhu pana poslance Koníčka uvedeném pod písmenem C a v závěru o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Takže nejdřív hlasovat o návrhu pana poslance Ratha na vrácení návrhu do druhého čtení. Pak bychom, pokud to neprojde, hlasovali nejdřív o tom návrhu paní poslankyně Páralové a pak bychom hlasovali o… (zpravodaj napovídá mimo mikrofon: návrhu pana Vojíře, pana Koníčka) - postupně.

Ano vidím, tady pan poslanec Tluchoř se hlásí, zřejmě k proceduře. Takže pane poslanče, můžete se vyjádřit k proceduře.

A tady prosím o klid, protože je tady příliš hlučno a je třeba, abychom se dohodli přehledně o tom, jak budeme postupovat, což není tak jednoduché.

Prosím pana poslance Tluchoře.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, omlouvám se, ale chci vás požádat o přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS v délce třiceti minut.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je devět hodin třicet minut. Přerušuji jednání Sněmovny do desáté hodiny.

 

(Jednání přerušeno v 9.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP