Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Sivera

Schůze: 13, 22, 38, 48, 59, 75

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

2. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 119/ - druhé čtení
část č. 96 (15. 3. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 254 (25. 10. 2007)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
část č. 102 (25. 9. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení
část č. 119 (6. 2. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - druhé čtení
část č. 23 (9. 6. 2009)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 4 (9. 3. 2010), část č. 28 (10. 3. 2010)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení
části č. 88-89 (11. 3. 2010)

277. Ústní interpelace
část č. 99 (11. 3. 2010)

281. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení  
části č. 134-135 (16. 3. 2010)

282. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - třetí čtení
část č. 213 (19. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP