(11.30 hodin)
(pokračuje Škopík)

Takže jde o to, že nemusí být ať už řidiči, nebo posádka vozidla těchto složek při výkonu své funkce - jen v případě, jehož povaha to vyžaduje - připoutání bezpečnostními pásy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Škopíkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Hojda, připraví se pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, než přednesu svůj pozměňovací návrh, chtěl bych jen konstatovat, že při projednávání v hospodářském výboru došlo myslím ke konsensu tak, aby byl přijat zákon v pozměňovacích návrzích, který odpovídá záměru a který odpovídá zejména tomu záměru, aby se doopravdy zabránilo té takzvané válce na našich silnicích.

Uplatnil jsem některé pozměňovací návrhy v hospodářském výboru a s ohledem na to, že by přijat jeden můj pozměňovací návrh, podávám ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu upřesnění. Jedná se o pozměňovací návrh k usnesení hospodářského výboru. Je to bod č. 22 usnesení hospodářského výboru a týká se § 22 odst. 3.

Navrhuji, aby bylo toto přesné znění: "§ 22 odst. 3. Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5."

Zdůvodnění. Jedná se právě o situaci, kdy zejména na křižovatkách, kde není zajištěno při světelném řízení, aby řidič, který vjede do křižovatky, mohl odbočit vlevo, a jedou protijedoucí vozidla. V případě, že toto opatření není, pokud někdo vjede do křižovatky, dopouštěl by se přestupku podle stávajícího zákona o provozu na pozemních komunikacích. Chci, aby bylo umožněno, tak jak to bylo běžné, aby řidič mohl vjet do křižovatky, jakmile dá přednost protijedoucímu vozidlu, aby mohl odbočit. Nemůže samozřejmě odbočit v případě, že jedou protijedoucí vozidla nebo v příčném směru přecházejí chodci. Jakmile samozřejmě chodci nemají volno, tak může dokončit tento manévr a může odbočit doleva anebo doprava. Důvod je nasnadě. Zejména ve městech, kde je větší provoz, by prakticky řidič nemohl vjet do křižovatky, zejména ten, který odbočuje doleva, by prakticky nemohl odbočit, protože v protisměru je zpravidla stejně zajištěno, aby byla zelená pro oba směry. Je to tedy hlavní důvod, proč podávám toto upřesnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomáš Dub. (Není přítomen v sále.) Takže ho zařadím na konec přihlášených. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Pleva. Ale už je tady, beru zpět. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Dub. Připraví se pan poslanec Petr Pleva a dále pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, dovoluji si vznést pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Sehoře k § 21 odst. 6. Navrhuji nové znění takto: "Hlavní město Praha a statutární města stanoví v samostatné působnosti - odkaz na 6B - obecně závaznou vyhláškou obce podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce a sankce při jejich neplnění, zejména povinnost prokázat zkouškou řidiče znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalost obsluhy taxametru, způsob provádění zkoušky a vydání osvědčení o zkoušce. Obec může stanovit v samostatné působnosti obce závaznou vyhláškou obce jako zvláštní podmínky pro výkon práce řidiče taxislužby výčet ustanovení právních předpisů souvisejících s provozováním a výkonem taxislužby, jejichž závažné porušení v průběhu posledních tří let je důvodem k nevystavení, odebrání nebo zadržení průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby, spočívající zejména v poškození cestujícího na ceně jízdného, nevystavení stvrzenky dle tohoto zákona, v nabízení přepravních služeb způsobem s taxislužbou zaměnitelným a v neoprávněném provozování výdělečné činnosti v oblasti taxislužby."

Dovolte mi jen krátké zdůvodnění tohoto už standardního tématu. Navržené doplnění pozměňovacího návrhu umožní obci zmocněním ze zákona jednoznačně stanovit, v jakých konkrétních případech bude možné průkaz nevydat, odebrat nebo zadržet. V současnosti jsou tyto podmínky napadány ze strany provozovatelů i řidičů taxi, neboť nejsou obsaženy v žádné závazné právní normě. Zpracováním přímo do textu zákona odpadne dnešní diskuse o oprávněnosti postupu dopravního úřadu při rozhodování o průkazech. Lze očekávat, že realizací tohoto návrhu dojde zejména ve větších obcích k eliminaci těch řidičů taxislužby, kteří nerespektují a nehodlají respektovat příslušné právní předpisy. Výsledkem by mělo být podstatné zlepšení pověsti taxislužby v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dubovi. Hovořit bude poslanec Petr Pleva. Připraví se pan poslanec Radko Martínek a poté bude vystupovat pan poslanec Jan Kavan.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednak bych chtěl podpořit návrh, který zde padl, na vrácení tohoto tisku výboru k novému projednání. Myslím si, že teď po proběhlé podrobné rozpravě, kdy jsou podány mnohé pozměňovací návrhy, a vy jste jistě už postřehli, že z toho kvanta návrhů, které vám přišly na lavici, a ještě dalšího kvanta návrhů, které budou načteny v podrobné rozpravě, se skutečně velmi těžko člověk orientuje. Mnohé se doplňují, mnohé jdou proti sobě. Zpravodaji rozhodně nezávidím jeho zpravodajskou úlohu. Bylo by vhodné, aby všechny tyto pozměňovací návrhy ještě zvážil hospodářský výbor a připravil z nich nějakou hlasovatelnější podobu.

Dále bych chtěl svůj argument podpořit tím, že v zákoně je - přestože na něm pracovalo ministerstvo, přestože na něm pracoval hospodářský výbor - ještě mnoho nedostatků a některých nelogičností, které by možná také stály za úvahu. Jen pro ilustraci uvádím současné znění § 27, které novelizováno není, kde v odst. 1 písm. f) se říká zhruba to, že u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu atd. nesmí řidič zastavit a stát ani v tom vyznačeném prostoru, což je v pořádku, nicméně tam bohužel chybí výjimka právě pro řidiče autobusů, trolejbusů a tramvají, takže řidiči linkových autobusů i autobusů městské hromadné dopravy každý den mnohokrát hrubě porušují zákon.

Další věc, která je v tomto zákoně upravena problematicky, jsou právě tzv. dětské autosedačky. V mnoha autech prostě neodvezete více než tři děti a v některých menších autech dokonce jen dvě děti, což je podle mě diskriminace rodin s více dětmi, které mnohdy nejsou v tak výtečné sociální situaci, aby si mohli dovolit nějaké větší auto, které má větší počet sedadel. Není také výjimkou případ, že tyto děti jsou mnohdy rychle po sobě, takže všechny dosahují věku, kdy by měly jet v autosedačkách. Do běžného automobilu typu Felicie, Fabie tři sedačky vedle sebe nedáte, pokud mají být skutečně velmi dobře umístěny. Do Octavie možná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP