(14.40 hodin)

Poslanec Evžen Snítilý: Ještě jednou se omlouvám, ale jde opravdu o technické změny, které mě usvědčují z toho, že zapomínám rodný jazyk. Dovolte mi, abych je přečetl.

Za prvé. Bod 4, § 2 odst. 1 písm. b) se slovo "poskytované" nahrazuje slovem "poskytovanou". Je tam použit nevhodný pád.

Za druhé. Bod 4, § 2 odst. 2 písm. a) se slovo "prostorů" nahrazuje slovem "prostor". To samé zdůvodnění.

Za třetí. Bod 4, v § 2 odst. 4 se za slova "nákladů týkajících se domů" vkládá čárka. Zase čeština.

Za čtvrté. Bod 6, v § 3 odst. 1 se slovo "prostorů" nahrazuje slovem "prostor".

Za páté. Bod 6, v § 4 odst. 7 se slovo "vyhláška" nahrazuje slovy "zvláštní právní předpis". Jde o to, že je to použití terminologie dle legislativních pravidel.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Evženu Snítilému. Další přihlášky do rozpravy v písemné podobě nemám, z místa se hlásí paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám také jednu legislativně technickou úpravu. Týká se písm. e) v bodu 1. Prosím, zda by mohla být číslice 2005 nahrazena číslicí 2006. Došlo k chybě, kdy byl načten tento pozměňovací návrh.

Velmi krátké zdůvodnění. Pokud by zůstala číslice 2005, nemohlo by být provedeno zvýšení nájemného tak, jak je navrhováno v těchto třech krocích. Navrhuji tedy změnu číslice 2005 za číslici 2006. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Horníkové. O slovo se přihlásil opět pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady je otázkou, jestliže tento návrh můžeme opravdu posuzovat jako legislativně technickou změnu, nebo zda bychom ho spíš neměli posuzovat jako nový návrh, protože to je rozdíl jednoho roku. V případě, že tam zůstane 2005, je ten návrh nehlasovatelný automaticky, samozřejmě 2006 by situaci změnilo. Kladu jenom otázku, zda můžeme s čistým svědomím tento návrh považovat za legislativně technickou úpravu, nebo zda to náhodou není nový návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Připomínka pana poslance Snítilého je samozřejmě relevantní. V tuto chvíli bych možná pro své rozhodování potřeboval vědět, zdali to bylo načteno a špatně zaznamenáno, nebo zdali to bylo špatně načteno, a tím pádem špatně zaznamenáno. Tak to bylo.

O slovo se přihlásil s přednostním právem pan ministr Zdeněk Škromach, potom pan poslanec Ostrý.

 

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, omlouvám se, ale teď jsem se z listiny dozvěděl, že jsem měl na sjetině X, to znamená, že jsem nehlasoval, přitom jsem hlasoval ano. Zpochybňuji tedy předchozí hlasování a omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpochybňujete hlasování. Dám o tom samozřejmě bezprostředně hlasovat, protože mi nic jiného nezbývá.

Dámy a pánové, poslední hlasování je zpochybněno. Bylo to hlasování o tom, zdali bude opakováno druhé čtení. Čili nyní hlasujeme o tom, kdo souhlasí s námitkou - v tomto případě pana poslance Zdeňka Škromacha.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 579. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících bylo pro 82, proti 28. Bylo tedy dosaženo potřebného kvora.

 

Můžeme nyní hlasování o návrhu pana poslance Vlastimila Ostrého opakovat.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s opakováním druhého čtení, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování 580, které jsem právě zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 160 hlasujících bylo pro 75, proti 67. Setrvali jsme tedy ve třetím čtení.

 

Ještě počkáme na kontrolu výsledku hlasování, protože vidím, že je zvýšený ruch u počítače.

Hlásí se pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, pravděpodobně jste viděli moji ruku nahoře, kdy jsem hlasoval pro ano, a na sjetině mám X. Přesto, prosím vás, nezpochybňuji hlasování, protože rozdíl byl dost velký a vím, jak hlasovali moji kolegové. Děkuji. (Potlesk napříč politickým spektrem.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, tudíž rozprava ve třetím čtení končí. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si navrhnout proceduru hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách v pozměňovacích návrzích s tím, že ještě bude muset dojít k vyjasnění toho, co navrhla kolegyně Horníková z hlediska roku 2005 na 2006, k tomu se ještě vrátím.

Po legislativně technických úpravách by se hlasoval pozměňovací návrh B kolegy Snítilého a je to k pozměňovacímu návrhu, který jsme si ve druhém čtení vzali za základ, ke kterému máme všechny pozměňovací návrhy. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrh pod bodem C - poslanec Bratský, to je návrh zákona. Dále by se hlasoval pozměňovací návrh pod písmenem D Františka Beneše jako celek a dále bychom hlasovali pozměňovací návrh E poslance Kühnla a pozměňovací návrh F2 poslankyně Horníkové. A potom bychom hlasovali komplexní pozměňovací návrh A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. A když toto bude schváleno, hlasovali bychom o celém zákonu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Horníková se hlásí s upřesněním.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dovolila bych si navrhnout změnu v proceduře, a to tak, aby paragrafy 4 a 5 byly hlasovány samostatně, nicméně aby byly hlasovány společně, a v případě, že by byly prohlasovány, tak v § 6 vypustit arabskou čtyřku.

Dovolím si krátké zdůvodnění tohoto návrhu. Jedná se o přehledy nájemného v obcích. Tyto přehledy považujeme za finančně administrativně velmi náročné, zatěžující jak vlastníky bytů, tak jednotlivé obce. Tyto přehledy budou zasahovat do rozpočtů obcí, obce nemají ve svých rozpočtech tyto náklady. A proto navrhuji, aby se o těchto dvou paragrafech hlasovalo samostatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Snítilý s faktickou poznámkou. Dámy a pánové, neprobíhá rozprava. Pan zpravodaj přednesl svoji vizi procedury, čili připouštějí se pouze návrhy k návrhu, který přednesl pan zpravodaj k proceduře, nikoli věcně včetně odůvodnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP