(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro poradu klubu je naplněn, takže zvu všechny, kteří se již poradili, případně strávili čas jiným, možná vhodnějším způsobem než poradou klubu, aby přišli do sněmovny.

Přestože program 27. schůze jsme na počátku dnešního odpoledního jednání silně zredukovali, přesto je tady bratru 20 bodů, což dává naději, že se krátce před půlnocí vypořádáme s tím, co nám pro dnešní odpoledne zbývá.

Připomínám, že jsme započali s projednáváním bodu 131 a tím je vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu. Ještě jsem nepožádal - a činím tak v tuto chvíli - aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Petr Braný. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 270/3.

Otvírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, žádám podle § 95 jednacího řádu o opakování druhého čtení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Mám zde ještě poznámku, že zpravodaj nás měl upozornit na jednu technickou chybu, takže tak učiní vzápětí.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane řídící, vážené kolegyně a kolegové, já vás upozorním nejdříve na jednu technickou chybu, kdy pozměňovací návrhy k tisku 270 byly rozdány pod číslem 270/3. Vzhledem k tomu, že usnesení rozpočtového výboru bylo rozdáno jako tisk 270/1, avšak výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí usnesení nepřijal, takže je pouze záznam, a to pod číslem 270/z, pozměňovací návrh by proto měl být správně tiskem 270/2, a ne 270/3, a to z hlediska evidence a posloupnosti. Doporučuji, aby to bylo opraveno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Opravte si to každý ve svých materiálech. Hlavně se to upraví tak, aby pro budoucnost i pro historii tento soubor pozměňovacích návrhů by označen číslem 270/2.

Budete pokračovat, pane zpravodaji? Ano.

 

Poslanec Petr Braný: Byl dán procedurální návrh - pokud jsem to správně pochopil - na vrácení. K tomu chci jako zpravodaj uvést jen poznámku, že tento zákon již zde je rok, projednáváme ho velmi náročně. Viděl jsem hlavně pana ministra Ministerstva pro místní rozvoj, opět se nechal informovat, na několika čteních nebyl. Připomnělo mi to akci roku 1949, která byla vyhlášena tehdejším tajemníkem Šlingem, a to byla akce Mládež řídí Brno, jeden den, a bylo to pěkné fiasko. Připadá mi, že někteří přišli až dnes něco řídit, a teď se najednou divíme, že je tu tento procedurální návrh. Já jako zpravodaj tento návrh nepodporuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, myslím si, že v tuto chvíli je čas ukončit rozpravu a hlasovat o návrhu pana poslance Vlastimila Ostrého. Já vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

Dámy a pánové, věřím, že jste se všichni přihlásili. Budeme hlasovat o tom, co navrhl pan poslanec Ostrý, který ve smyslu § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu navrhl opakování druhého čtení této předlohy.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 578. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo

Ze 162 hlasujících bylo pro 76, proti 66, takže návrh nebyl přijat.

 

Prosím, abychom poté, co budou zkontrolovány výstupy z hlasovacího zařízení, pokračovali ve třetím čtení, tedy hlasováním o návrzích.

Zdá se, že výstupy hlasování odpovídají přáním jednotlivých poslanců.

 

Ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit se závěrečným slovem. Nikoli.

Hlásí se pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedající, omlouvám se, ale vy jste ukončil rozpravu tak rychle, že jsem nestačil přečíst nutné legislativně technické změny v tomto komplexním pozměňovacím návrhu. Nezbude mi tedy nic jiného, než abych požádal některého z ministrů, aby znovu otevřel rozpravu.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji za tento návrh, který jistě zvýší kvalitu projednávaného návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže pan poslanec Snítilý vystoupí ve znovuotevřené rozpravě ve třetím čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP