(14.50 hodin)

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji. Musím říci, že tak často jsem ve sporu s paní kolegyní Horníkovou už dlouho nebyl. Vycházím z toho, že její návrh procedury je nehlasovatelný, protože už jednou tato sněmovna rozhodla, že návrh poslanců - a teď to nebudu číst, máte to všichni na stole - je komplexním pozměňovacím návrhem, který se bere za základ projednávání sněmovního tisku 270. Já nejsem znalec jednacího řádu. Vím, že tato sněmovna si může dovolit téměř všechno, ale myslím si, že tento pozměňující návrh, vytrhnout z kontextu dva paragrafy, je nehlasovatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Braný se pokusí sněmovnu provést těmito spletitými věcmi. Prosím o klid, protože ta věc není snadná.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nejprve bychom měli rozhodnout, jestli je legislativně technická připomínka rok 2006 - je to pozměňovací návrh F1, je to v písemném materiálu jinak - jestli rok 2005, který je tam uveden, a tak to bylo přečteno, nebylo to špatně přepsáno, je legislativně technická úprava. Já jsem toho názoru, že to -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, já se omlouvám, ale obávám se, že musím dát hlasovat i o proceduře, tak jak jste ji navrhl, protože to není zcela zřetelné.

Prvně o legislativně technickém upřesnění paní poslankyně Horníkové. To bude první hlasování podle vašeho názoru.

 

Poslanec Petr Braný: Ano. Legislativně technické bude první hlasování. To bude to upřesnění 2005, 2006. Potom tu má ještě legislativně technickou pan poslanec Snítilý. Těchto legislativně technických změn je pět. Doporučuji hlasovat o nich v celku, jestli vůči tomu není výhrada.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Z mé strany není.

 

Poslanec Petr Braný: To jsou tyto dvě, a ještě než rozhodneme o proceduře, musíme se vypořádat s určitým problémem. To znamená, že jsme schválili jako základ komplexní pozměňovací návrh Snítilý, Pelc, Křeček..., a ještě jsem některá jména zapomněl, s tím, že paní poslankyně do něj chce vstoupit a vyjmout § 4 a § 5. Už to tu bylo komentováno. Musíme se ještě vypořádat s touto procedurou. U této procedury se přikláním k názoru, že je to nehlasovatelné, takže si ji neosvojuji. Z hlediska roku 2006 jsem vstřícnost sama si to osvojit. Tam nevidím problém.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, není na vás, abyste si něco osvojoval. Toto jsou věci, které souvisejí s procedurou. To rozhodneme. To by byla první tři hlasování. A další hlasování?

 

Poslanec Petr Braný: Další hlasování už by byly pozměňovací návrhy B, C, D, E a F2, když s F1 se vypořádáme jako s legislativně technickou připomínkou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V prvním hlasování se vypořádáme s tím, jestli za číslovku 5 dosadíme číslovku 6. Pak budeme hlasovat o návrhu F v rámci hlasování o návrzích paní poslankyně Horníkové. Nejprve rozhodneme o tom, zdali se jedná o technickou chybu, ne věcnou. Rozumíte mi? Ano. Čili F1, F2, nebo dohromady, podle vašeho názoru, a potom o celém komplexním pozměňovacím návrhu tak, jak leží. V proceduře v tuto chvíli máme jasno.

Pan poslanec Hašek má další obohacující připomínku.

 

Poslanec Michal Hašek: Já žádám jménem klubu sociální demokracie před hlasováním o proceduře k tomuto návrhu zákona o přestávku v délce 10 minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Sejdeme se v 15.06 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 14.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP