(10.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Je přece logické, že každá změna v systému, která přichází ve špatný čas, ze dne na den, vyvolává zbytečnou kolizi, vyvolává naprosto nevratné a nezpochybnitelné náklady, které jsou vaším postupem a postupem vaší vlády ještě umocněny a mají reálné fiskální /finanční/ vyjádření, a někdo je bude muset zaplatit. Bude je muset zaplatit jak stát, tak plátci daně.

Myslím, že platí-li to, že zásahy do ekonomiky by měly být citlivé, vyvážené, pak bylo-li někde v tiskových médiích zmíněno, že postup ministra financí představuje spíše onen královský příměr "slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal", tak prostě není možné přejít vaše tvrzení a obsah vašeho newspeeku, nemluvící o ničem jiném, o náhodném klišé, které má překrýt faktické důsledky vašeho konání, kterým je zdražování mnoha položek, kde neobhájíte tvrzení, že nezbytná míra zdražení, kterou tady představujete veřejnosti, je jakési bruselské minimum.

Já vám, pane ministře, na základě vašeho vystoupení přečtu seznam služeb a zboží, kde naprosto v rozporu s dikcí a výkladem, autorizovaným překladem práva Evropských společenství, provádíte navržené zdražení. Služby: služby ubytovací, vodné a stočné, pokud jej vezmete zpět, pak to bude další z věcí, které odpracujete; kultura, umělecká činnost, činnost knihoven, práce související s rybolovem a chovem ryb, práce související s provozováním lesních školek, kabelové televize, sportovní činnosti, užívání sportovního zařízení, sběr domácího odpadu a čištění města, výchovná činnost, jazykové školy. Seznam zboží: časopisy, káva, čaj, koření, krmiva, hnojiva, některé sladkosti, hygienické potřeby. Proč například v oblasti hygienických potřeb zcela na objednávku oddělujete dětské pleny od dámských hygienických potřeb, ale i od jiných položek, které v právu Evropského společenství jsou uváděny pod jednou jedinou položkou? Dále rostliny a květinářské výrobky.

Myslím, že by bylo korektní předstoupit před sněmovnu a říci: námi navrhované fiskální dopady jsou takové a takové, takový a takový seznam položek zboží a služeb je v souladu se směrnicemi Evropských společenství a takový a takový seznam položek navrhujeme navíc. Nesvádějte to, prosím vás, pane ministře financí, na vůli parlamentu. Protože to je totiž jediný cíl vašeho snažení. Až touto sněmovnou projde nějaký formální obsah, který samozřejmě bude potom v realitě naplňován skutečným ekonomickým životem, a občané si budou stěžovat, že ta či ona položka je zdaňována nad rámec toho, co je praktikováno v Evropských společenstvích, a to vůbec nemluvíme o sazbách, vy řeknete - to byla vůle Poslanecké sněmovny.

A teď k tomu, co jste zde uvedl o jistých fiskálních limitech týkajících se státního rozpočtu. Já prostě nemohu souhlasit s tím, co jste zde uvedl. Mám-li si odvodit z vašeho vystoupení, že je základním limitem rozpočtových pravidel a nakládání s výdaji a příjmy státu pouze schodek, že jakási pomyslná plomba je na vyjádřeném schodku, a vy dobře víte, že tomu tak není, že ten se velmi často liší z těch či jiných důvodů, tak já tvrdím, že zákon č. 218/2000 říká, že jedinou nepřekročitelnou mezí a také jediným důvodem, proč se zabýváme výdajovou stránkou státního rozpočtu, jsou právě výdaje! A vy nemůžete říci, že vláda se v Kolodějích rozhodla, že novelizuje nějaké mandatorní výdaje v průběhu roku a že tím má patent na to, že může výdajovou stránku rozpočtu navýšit tak, jak se dohodla.

Vy jste naprosto přešel ve svém vystoupení fiskální vyjádření, které říká, že potřebujete na výdajové stránce státního rozpočtu vydat dalších 9 miliard korun. Vláda České republiky na svých jednáních učinila příslib. Prodala ho mediálně veřejnosti a samozřejmě nemalé části naší veřejnosti, důchodcům, rodičům pobírajícím rodičovský příspěvek, a samotné navýšení rodičovského příspěvku je tímto v podstatě veřejným příslibem. Jestliže si myslíte, že Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna bude provádět nějakou korekci záměru tuto položku vyplatit a bude na sebe brát břemeno společenské kolize vyvolané snad tím, že něco takového neodhlasuje, pak tím ukazujete na jádro toho, čím byl vlastně tento návrh motivován. To je výplata vstupného do Evropského parlamentu, zcela zlovolně zvolená právě v tento čas. Kdybyste totiž nezdražovali celý seznam položek zboží a služeb, které já jsem tady uváděl, nad rámec Evropského společenství, pak byste nic takového prostě vyplácet nemuseli. To jsou všechno sociálně velmi citlivé položky.

Já bych se chtěl dozvědět, jestliže § 24 zákona říká, že vláda nebo na základě jejího pověření ministr financí může: a) povolit uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, zajistí-li úhradu úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu - abyste řekl před závěrečným hlasováním o celém balíku pozměňovacích návrhů této Poslanecké sněmovně, respektive členům vaší vládní koalice, budou-li pro tento návrh hlasovat všichni, kde hodláte uspořit, kde škrtnete ze státního rozpočtu v parametrech, tak jak jej schválil suverén této Poslanecké sněmovny, 9 miliard korun. Protože když to neučiníte formou úspory, tak to prostě udělat nemůžete a je to porušení zákona.

Nemůžeme přece říci, že přijímání dílčích, na objednávku dohodnutých vládních dohod a novelizace zákonů v průběhu roku znamená zcela odvoditelně zároveň novelu zákona o státním rozpočtu. Je-li to tak a vy takto přistupujete ke schváleným parametrům státního rozpočtu, pak celé jednání o parametrech státního rozpočtu, celé divadlo, které zde předvádí Parlament České republiky směrem k veřejnosti, je naprosto nicotné a zbytečné, protože vy tímto výkladem z něj děláte cár papíru. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan zpravodaj, pan předseda rozpočtového výboru Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych stručně zareagovat na vystoupení kolegů Tlustého a Doktora.

Ano, změna DPH se promítá do spotřebitelských cen. Ano, jedná se o zdražování. To nikdo netají. V Kolodějích byla domluvena operace, která nezvyšuje celkovou daňovou zátěž, ale na jedné straně více zdaňuje spotřebu, tedy zdražuje, na straně druhé podporuje budoucnost tím, že činí daňové úlevy českým firmám, činí je více konkurenceschopnými, a poskytuje daňové úlevy rodinám s dětmi. Zdaňujeme spotřebu, podporujeme budoucnost. Daně nezvyšujeme.

To je přirozený důsledek trendu, který mají ve svém programu všechny parlamentní strany od středu doprava v politickém spektru, a je to trend posunu od přímých k nepřímým daním. My to máme v programu, kolegové z ODS rovněž. Proto když je na stole kritika, že dochází ke zdražování, je potřeba se ptát, co je alternativa. Alternativou, kterou jsem četl v několika programových dokumentech ODS, je rovná daň. Já ji teď nepodrobuji ani kritice, ani ji nedoporučuji. Pouze tvrdím, že rovná daň ve svém důsledku znamená pro průměrnou rodinu ve spotřebitelských cenách mnohem větší zdražení, mnohem větší zátěž na rodinné rozpočty než operace, která je vám předkládána ke schválení dnes.

Vezmeme-li si, hovořil-li pan poslanec Doktor tak dojatě o sociálně citlivých položkách, že potraviny tvoří v koši průměrného spotřebitele 32,7 %, náklady související s bydlením tvoří 15 %, a pak mohu pokračovat přes léky a další položky, které jsou ponechány, a opět to nebudu komentovat, jestli se mi to líbí, nebo ne, ale jsou ponechány v pětiprocentní sazbě, tak si promítněte, jakým způsobem by zatížil rodinné rozpočty jejich přesun do základní sazby, byť by byla jenom patnáctiprocentní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP