(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Cílem vlády tedy je zachovat rozpočtovou disciplínu, dodržovat schválený schodek státního rozpočtu a s případnými opatřeními, která nebudou v pravomoci vlády, vláda poté přijde do rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Tolik velmi stručně k některým otázkám, které se v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně vyskytly. Domnívám se, že počet návrhů, které zazněly na plénu Poslanecké sněmovny, není takový, aby odůvodňoval vracení tohoto návrhu zákona k novému projednání rozpočtovým výborem. Domnívám se, že je možné zákon doprojednat v tom rytmu, jak bylo původně stanoveno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Přihlásil jsem se nyní s faktickou poznámkou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní bude hovořit místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, velmi pečlivě jsem poslouchal ministra financí a jeho vystoupení. Při poslechu záplavy slov mě napadla jedna moudrá věta, která říká: mnoho slov neznamená také mnoho myšlenek. Nabyl jsem velkého pocitu, že čím více pan ministr Sobotka mluví, tím méně také přemýšlí.

Z jeho vystoupení jsme se dozvěděli, že vláda snižuje zatížení toho či onoho, mladých rodin, podniků apod., ale současně pan ministr financí zapomněl dodat, že výsledkem snižování bude to, že vláda sebere všem, kterým něco snižuje, navíc přes 20 mld. ročně.

V této souvislosti si kladu otázku, zda pan ministr financí umí, nebo neumí počítat, zda jen mluví a přemýšlí, nebo jen mluví a vůbec nepřemýšlí. Proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby pan ministr financí příště, když bude hovořit, méně mluvil, více přemýšlel, a pokud se to dosud nenaučil, aby uměl počítat, a pokud umí počítat, aby lidem od tohoto pultu veřejně nelhal. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, považuji za nezbytné jménem občanů České republiky se ohradit proti tomu, co tady předvedl ministr financí. Být to na slánském gymnáziu, pan profesor Vážný by takovéhoto přednášejícího po několika minutách posadil do lavice s nedostatečnou. Není totiž zřejmé, co bylo cílem tohoto sdělení. Zapisoval jsem si klíčová slova a dovolte mi je citovat: přesun položek, přesun sazeb, reforma veřejných financí, predikovaný rámec, transformace, přirozený zájem vlády - všimněte si adjektiva, naznačuje to, že existuje ještě nějaký nepřirozený zájem vlády (potlesk); harmonizace, dokonce harmonizace čistá - opět to naznačuje, že existuje nějaká harmonizace nečistá; přijatelné šoky, absorpce kroků vlády. Přitom to všechno má jediný název a celá česká veřejnost ho přece zná: je to zdražování. (Potlesk).

Omlouvám se, pane ministře, ale to se okecat nedá. Bylo by korektní říci, že si tato vláda neví rady, že chce dále utrácet, chce kupovat všechny gripeny, transportéry, chce vydávat desítky miliard korun na nesmysly, a někdo to musí zaplatit. A tak to zaplatí občané zvýšenými sazbami DPH. Toto jsou dvě korektní věty, které ale není potřeba v této sněmovně, pane ministře, sdělovat, celá česká veřejnost je zná - a vy místo toho tady vyjmenováváte pojmy, které jsem citoval. Je to beznadějné a nedostatečné. Není to jen pohrdání touto sněmovnou, která musí tuto záplavu slov poslouchat. Je to podle mého názoru především pohrdání českou veřejností. Ale česká veřejnost už zná překlad slov této vlády, ví, co se za všemi těmi "dobrými" zájmy, plány, cizími slovy, skvělými myšlenkami ve skutečnosti skrývá. Od vašeho nástupu je to druhá fáze zdražování, a dokonce už mluvíte o třetí.

Pochopte, že ODS vám v tomto pomáhat nemůže a že bude všemi svými hlasy hlasovat pro to, aby se toto zdražování nekonalo, protože není v zájmu občanů této země, ničemu neprospěje, utlumí hospodářský růst a dočkáte se horší situace, než je dnešní, dokonce i ve státních financích, ale zejména ve financích občanů a podniků této země.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou se hlásí kolegyně Šedivá. Poté mám přihlášku pana kolegy Doktora a pana poslance Kalouska, který má jako zpravodaj přednost.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený kolego, nemluvíte o tom, že vaše rovná daň - promiňte, ODS nemluví o tom, že jejich rovná daň zvedne zdražování potravin o 15 % nebo na 15 %, o tom z vás nikdo nemluví - a to je zdražování! (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Doktor, poté pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Michal Doktor: Vzhledem k tomu, že vstupuji do rozpravy podruhé, uvedu, že zcela záměrně jsem položil panu ministrovi několik otázek. Na jedinou z nich jsem dostal odpověď, a sice naprosto neuspokojivou.

Dovolte, abych se vyrovnal s tím, jak jste vstoupil do diskuse, která návrh nového zákona DPH, jak jej představila Poslanecké sněmovně vláda, uvedla jako jediný geniální. Platí-li slova o tom, že nemá vláda brát co zpět na svém návrhu nového zákona o DPH, pak se ptám, proč samo Ministerstvo financí přineslo na půdu rozpočtového výboru zhruba 200 pozměňovacích návrhů a proč některý z poslanců vládní koalice bude zřejmě obtěžkán břemenem toho, že se bude muset přihlásit k několika desítkám pozměňovacích návrhů, které přijdou z půdy Ministerstva financí. Nedovozuji a ani neodvozuji, kdo to asi bude, ale chtěl bych, aby se poslanec vypořádal s tím, že buď to jsou návrhy jeho vlastní, nebo návrhy jeho vlády. Tím ovšem vyloučí, že pravdivost tvrzení pana ministra lze doložitelně vyvrátit jeho vlastním vystoupením.

Pane ministře financí, dovolte, abych vás prostřednictvím pana předsedajícího požádal o jednu věc: zkuste se zamyslet nad tím, zda vystupujete jako ministr financí jako progresivní básník sociální demokracie vaší vlády, nebo jestli vystupujete jako ministr financí České republiky, této země. Jako ministr financí, který by v první řadě měl brát ohled na to, že je zde relativně fungující ekonomika a že každé vaše slovo, každé jediné rozhodnutí, každá jediná oznámená úvaha je velmi citlivě vnímána naší veřejností. Jsou velmi citlivě zvažovány důsledky toho, co kdo z členů vlády říká.

Mám celý stoh tiskových prohlášení vlády, vyjádření pana ministra financí a ostatních členů vlády a mohl bych vás tady zcela pokrytecky zlobit vlastními slovy toho, co jste v pátek navrhovali, v sobotu brali zpátky, toho, co jste v pondělí slibovali a vzápětí v pátek brali zpět, celý stoh toho, co ještě dnes nevíte, jestli chcete nebo jestli vůbec přijmete. Nic takového jsem neudělal.

Chtěl bych se vás, pane ministře financí, prostřednictvím pana předsedajícího zeptat, zda vůbec je vláda ČR schopna se zabývat tím, že nepochybně platí, že na zavedení každého nového systému - a vy navrhujete nový zákon - je třeba efektivního času nejen pro ty, kteří podle něj budou žít a budou podle něj daně platit a odvádět - vy dobře víte, že si z plátců daní děláte výběrčí - ale také pro správce daně, pro stát.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP