(11.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

O mnoho více než navrhovaná operace a samozřejmě - čím chudší rodiny, tím větší by dopad byl.

Pokud bych byl kritizován z pravé strany politického spektra, že zdražuji málo, pokládal bych to za kritiku korektní. Jsme-li však kritizováni za to, že zdražujeme, a alternativou je přitom zdražování mnohem větší, pak to musím označit za velmi, ale velmi falešná slovíčka.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Faktická poznámka, potom pan poslanec Mládek s řádnou přihláškou do rozpravy. Upozorňuji, že stále ještě probíhá obecná rozprava.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Budu hovořit velmi krátce. Náklady spojené s bydlením tvoří dnes 22 % rodinného rozpočtu. Opravuji údaj, který jste právě slyšeli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Mládek, poté pan ministr Sobotka.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k oněm útokům na vládu, že celý balíček je pouze o zdražování. Pane předsedající, chtěl bych se vaším prostřednictvím obrátit na poslance ODS - minus vás, protože si nejsem jist, jestli se mohu obrátit přímo na vás... (Předsedající: Obraťte se s důvěrou na mě ve všem.) ... na všechny poslance ODS a sdělit jim, co nám tady vlastně říkají.

Kritizují, že DPH znamená zvýšení cen. Ano, znamená; podle některých odhadů to bude znamenat zvýšení cen asi o 1 %. Chtěl bych ovšem sdělit, jakou oni předkládají alternativu. Pan předseda Kalousek to ne zcela dopočítal. Sdělil správně, že v potravinovém koši, ve spotřebním koši, tvoří jednu třetinu potraviny a dále položky v nižší sazbě 5 % tvoří nepochybně 50 % koše. Pokud by náhodou byly realizovány experimenty ODS s rovnou daní, která znamená podle jejich názoru zvýšení sazby DPH na 15 %, ale vzhledem k tomu, že tolik opěvované Slovensko zavedlo sazbu 19 %, aby mu to vůbec vyšlo, tak oni vlastně předkládají zvýšení poloviny spotřebního koše o 10 %, resp. o 14 %. Vzhledem k tomu, že je to polovina, znamenalo by to zvýšení cen o 5 %, resp. daleko pravděpodobněji o 7 %.

Takový je rozdíl ve zdražování, které předkládá tato vláda v oblasti jednoho procentního bodu, a ODS navrhuje 7 %. V tom je rozdíl, takže nevím, co kritizují. Pokud chtějí cokoliv kritizovat, tak nechápu, jak mohou kritizovat zejména DPH, je-li v jejich programu vlastně její sblížení na jednotnou sazbu, což je koneckonců i cíl Evropské unie, jenomže velmi dlouhodobý.

V celé té věci bylo trochu zapomenuto, že DPH nebo celá tato operace je pouze předpokladem pro jiný cíl vlády, kterým je zvýšení zaměstnanosti a zvýšení porodnosti. To byl hlavní cíl a DPH je pouze prostředkem, jak na to získat zdroje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já musím říci, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, že jsem hodně dlouho přemýšlel, proč ODS vystupuje takovým způsobem, jakým vystupuje. Pochopil jsem, že to, co ODS nejvíce vadí, je to, že vláda je připravena poskytnout sociální kompenzace nízkopříjmovým rodinám, které sociální kompenzace budou potřebovat, aby lépe zvládly dopad, který s sebou přinese restrukturalizace daňové soustavy a harmonizace naší daňové soustavy v souvislosti se vstupem do Evropské unie.

To, k čemu tady zaznívala ze strany ODS největší kritika, je právě fakt, že vláda předkládá návrh na to, aby byly poskytnuty sociální kompenzace. Sociální kompenzace pro cca 2 miliony dětí, které žijí v rodinách, které pobírají dětské přídavky, kompenzace pro cca 2 miliony českých důchodců, kompenzace v rámci zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny, které pobírají rodičovský příspěvek. To je to, co ODS vadí, a to je to, proti čemu zřejmě ODS, jak předpokládám, bude v rámci třetího čtení tohoto návrhu zákona hlasovat. To je jedna věc.

Pak ovšem nerozumím té schizofrenii, kdy na druhé straně ODS kritizuje vládu za to, že provádí přesuny v rámci DPH, které zvýší výdaje domácností. Pokud by kolegové z ODS skutečně mysleli na nízkopříjmové domácnosti a nepoužívali to pouze teď jako účelový jednorázový argument, tak by přece nikdy nemohli zvednout ruku proti poskytnutí sociálních kompenzací, protože tyto sociální kompenzace nejsou poskytnuty jen proto, aby vyrovnaly důsledky těch změn, které jsou nad rámec našich povinností, které máme v rámci vstupu do Evropské unie, ale tyto sociální kompenzace jsou poskytnuty proto, abychom nízkopříjmovým rodinám kompenzovali výdaje, které jsou spojeny s celkovými změnami v rámci nepřímých daní, to znamená i s těmi změnami, které souvisejí se vstupem do Evropské unie.

Chci se zeptat kolegů z ODS, kteří zde kladli několik sugestivních otázek, a položit jim první sugestivní otázku: Jak se zachováte ve věci sociálních kompenzací? Budete skutečně hlasovat proti sociálním kompenzacím, až se o nich bude na plénu Poslanecké sněmovny hlasovat? Z jakého důvodu, proč odmítnete poskytnout sociálně slabým rodinám kompenzace těch změn, ke kterým Česká republika musí v rámci vstupu do Evropské unie přistoupit? To je první otázka, kterou bych kolegům z ODS velmi rád položil.

Druhá otázka je na patnáctiprocentní jednotnou sazbu DPH. Já jsem zde v uplynulých měsících zaznamenal několik vystoupení kolegů z ODS, kteří zde prezentovali plán ODS na to, aby ODS zavedla jednu sazbu DPH ve výši 15 %. Bylo to v rámci materiálu, který ODS nazvala "modrá šance", který byl několikrát v Poslanecké sněmovně zmiňován ať z hlediska jeho obhajoby, nebo z hlediska jeho kritiky. To je tedy návrh na to, aby do budoucna nebyly dvě sazby DPH, tak jak jsou nyní, to znamená 5 % a 19 %, ale aby byla jedna sazba ve výši 15 %. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že všechny položky, které jsou ponechány i v rozhodnutí vládní koalice v rámci kolodějských jednání ve snížené 5% sazbě, která se nemění, by se přesunuly minimálně do 15% sazby, ale pravděpodobně do vyšší základní sazby, protože pokud by se přesunuly pouze do 15% sazby, tak by to nebylo pravděpodobně pro tento stát ekonomicky únosné, to znamená, že by rozsah zdražení byl několikanásobně vyšší, než za který je nyní vláda kritizována.

Pak tomu ovšem nerozumím. Buď ODS opustila myšlenku zavedení jedné sazby DPH ve výši 15 %, a pak rozumím její kritice, protože ODS by žádné změny ve struktuře DPH nedělala, nebo je zde rozpor mezi tím, co říká ODS někdy, když se jí to hodí, a co říká, když se jí to nehodí. Vy prostě každý den říkáte něco jiného podle toho, jestli se vám to hodí pro vaši argumentaci, nebo ne. (Potlesk.)

A tak chci položit druhou otázku: Kde máte jednu sazbu 15 %, se kterou ODS programově vystupuje? ODS přece, když jsme tady jednali o celé řadě zákonů, předkládala konkrétní návrhy tu na zrušení daně z nemovitostí, tu na úpravu dědické daně, tu na úpravy daně z příjmů právnických osob. Musím říci, že jsem očekával, že ODS představí nějaký svůj alternativní návrh, že tedy předloží svůj programový požadavek na zavedení jedné rovné 15% daně a že formou některého pozměňovacího návrhu navrhne, jak to má ve svých oficiálních programových dokumentech, zavedení jedné sazby DPH, že tedy ODS, jak to má ve svém programu, navrhne přeřazení potravin, léků, cestovného a celé řady dalších služeb, které ponecháváme ve snížené sazbě, do základní 15% sazby DPH.

Chci se zeptat - kde tedy máte svůj programový požadavek, který máte ve svých dokumentech, a proč jste nepředložili žádný konkrétní pozměňovací návrh, který by zabránil tomu, co zde vláda dělá?

Pokud zde zaznívají velmi silná slova o dopadech, já bych si chtěl vzpomenout na jedno vystoupení, které zaznělo v závěru loňského roku, kde bylo prorocky řečeno, že Českou republiku v letošním roce údajně čeká největší zdražování v historii. Myslím, že na to, abychom objektivně mohli posoudit tento výrok, který zde zazněl ze strany významného představitele ODS, si počkáme na výsledky vývoje inflace v roce 2004, ale již teď na základě výsledků za letošní leden mohu prohlásit, že ODS zde straší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP