(9.40 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A7, A8 a A9 najednou, pokud budou souhlasná stanoviska. V případě přijetí A8 upozorňuji, že se stane nehlasovatelným pozměňovací návrh C1. (Ministr souhlasné stanovisko.) Rovněž souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 202. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A10. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr rovněž nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 203. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro 2, proti 166. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích A11 až A17. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti společnému hlasování? Není. Tedy A11 až A17 včetně. (Ministr - souhlasné stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 204. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 167, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Protože jsem přijali A17, musíme v následujícím hlasování rozhodnout o pozměňovacím návrhu G4, který vlastně doplňuje A17. To znamená, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod G4. Stanovisko doporučující. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 205. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem G5, který souvisí a upravuje bod A17. Takže navrhuji hlasovat o bodu G5. Souhlasné stanovisko. (Ministr souhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 169, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: S bodem A17 souvisí ještě pozměňovací návrh uvedený pod bodem B4, který upravuje jiné písmeno téhož paragrafu, takže je třeba o něm rozhodnout hlasováním. Stanovisko nedoporučující. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 40, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Můžeme přistoupit k hlasování o bodu A18. Stanovisko nedoporučující. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 208. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 4, proti 163. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Můžeme pokračovat hlasováním o bodu A19. V případě, že bude přijat, bude pozměňovací návrh uvedený pod B5 nehlasovatelný. Můžeme hlasovat o A19. Souhlasné stanovisko. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 134, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Přicházíme k bodu A20. Zde bychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v písmenu E4. V případě, že budou přijaty, stane se návrh A20 nehlasovatelným. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod G9 a G11, to jsou body, které řeší stejnou problematiku.

Takže navrhuji nejdříve hlasovat o bodu E4. Souhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Také souhlasím, ale ve znění legislativně technického zpřesnění ze třetího čtení.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, děkuji za doplnění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 132, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem G9. Souhlasné stanovisko. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 211. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 131, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní budeme hlasovat o bodu G11. Souhlasné stanovisko. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 212. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 125, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Upozorňuji, že přijetím pozměňovacích návrhů E4, G9 a G11 se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh A20.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod body A21 až A22. Můžeme najednou, tzn. A21 a A22. Stanovisko souhlasné. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 125, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP