(9.30 hodin)
(pokračuje Gross)

To je asi v tuto chvíli vše, co jsem považoval za potřebné říci na závěr třetího čtení. A teď, pane místopředsedo, mám pocit, že můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Samozřejmě poté, co se vyjádří pan zpravodaj.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan kolega Kubinyi. Nechce vystoupit. Dobře.

A teď tedy uděluji slovo panu zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost Tomáši Kladívkovi. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování, kterou se bude řídit projednávání tisku 256, vládního návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Já si dovoluji navrhnout následující proceduru.

Pozměňovací návrhy budeme projednávat tak, jak byly podány. To znamená, začneme pozměňovacími návrhy obsaženými pod body A a poté se budeme vyjadřovat k pozměňovacím návrhům obsaženým pod body B až H, což jsou poslední body. V případě, že při projednávání pozměňovacích návrhů uvedených pod body A dojde ke kolizi s ostatními pozměňovacími návrhy při řešení dané problematiky, vyřešíme hlasováním tyto návrhy již při hlasování o pozměňovacích návrzích bodu A. Je to poněkud netradiční postup, ale při projednávání jak s navrhovatelem, tak s parlamentní legislativou jsme usoudili, že tento návrh bude nejjednodušší a provede nás úskalími tohoto zákona co nejrychleji.

Dále navrhuji, aby tam, kde jdou body za sebou a je stejné stanovisko navrhovatele i zpravodaje, tam bychom mohli v rámci zrychlení projednání tohoto zákona postupovat jednotným hlasováním, hlavně se to týká pozměňovacích návrhů uvedených pod bodem A, najednou.

Takže opakuji proceduru. Postupovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů označených pod body A až H, tak jak jsou před vámi v tisku 256/3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Je nějaká námitka proti takto navrženému postupu? Žádnou námitku nevidím, a domnívám se tedy, že můžeme přikročit k hlasování.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Takže, vážený pane místopředsedo, můžeme prvním hlasováním rozhodnout o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny pod body A1, A2 a A3. Stanovisko zpravodaje souhlasné. (Ministrovo také souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby zaujali svá místa, neboť zahajujeme hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 193. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 171 pro 168, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní přistoupíme k bodu A4. S ním souvisí body G1 a B1. To znamená, v případě, že odsouhlasíme návrh A4, budeme dále hlasovat o bodě G1. V případě, že A4 a G1 budou přijaty, stává se nehlasovatelným bod B1.

Takže navrhuji, abychom teď hlasovali o bodu A4. Stanovisko souhlasné. (Ministr také souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 194. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 130, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném v bodu G1. Stanovisko neutrální. (Stanovisko ministra souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 195. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 101, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Tímto se stal návrh B1 nehlasovatelným. Dostáváme se k návrhům uvedeným pod A5. Zde bychom hlasovali nejdříve o A5, následně o G3. V případě, že neprojde bod G3, hlasovali bychom o B3. To jsou body, které řeší stejnou problematiku.

Navrhuji, abychom hlasovali o bodu A5. Stanovisko je doporučující. (Stanovisko ministra souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 196. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 168, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem G3. Stanovisko nedoporučující. (Ministr také spíše nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 197. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 38, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vzhledem k tomu, že neprošel G3, můžeme hlasovat o návrhu B3. Stanovisko doporučující. (Stanovisko ministra doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 198. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 169, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Přicházíme k pozměňovacím návrhům uvedeným pod bodem A6. Zde s tímto pozměňovacím návrhem souvisí pozměňovací návrhy uvedené pod G2 a B2. Budeme hlasovat prvním hlasováním o bodu A6. V případě, že bude přijat, budeme hlasovat o bodu G2, který doplňuje A6. A nadále budeme hlasovat o B2. Jsou to dvě různá hlasování, protože se tyto pozměňující návrhy navzájem nevylučují.

Takže bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem A6. Stanovisko doporučující. (Stanovisko ministra doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 199. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu G2. Stanovisko neutrální. (Ministr doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 200. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 175 pro 61, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2. Stanovisko doporučující. (Ministr doporučující.)

 

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 201. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro 168, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP