(9.50 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní přistoupíme k bodu A23. Upozorňuji, že bude-li přijato A23, pak budeme hlasovat o bodu G6 (?), který doplňuje tento návrh. To znamená, že v případě přijetí A23, hlasování o G8, se stane B12 nehlasovatelná. (?)

Navrhuji tedy hlasovat o A23. Stanovisko je souhlasné. (Ministr - souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 214. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 128, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G8. Stanovisko nedoporučující. (Ministr - neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 215. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 45, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano. Upozorňuji, že B12 je tímto nehlasovatelný.

Nyní můžeme hlasovat o bodech A24, A25, A26 najednou. Stanovisko doporučující. (Ministr - také doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme o A24, A25, A26. Zahájil jsem hlasování číslo 216. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Můžeme hlasovat o bodu A27. Stanovisko souhlasné. (Ministr - souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 217. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále budeme hlasovat o A28. V případě přijetí tohoto návrhu je nehlasovatelný návrh B13. Stanovisko souhlasné. (Ministr - souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 218. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 133, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A29. V případě jeho přijetí se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh G10. Stanovisko souhlasné. (Ministr - souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 219. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 je pro 131, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano. Nyní můžeme hlasovat o bodech A30, A31, A32 a A33 najednou. Stanovisko souhlasné. (Ministr - také souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 220. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 175 pro 131, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A34. Stanovisko souhlasné. (Ministr - nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 221. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro 83, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A35. Zde upozorňuji, že v případě přijetí tohoto návrhu bychom hlasovali ještě o H1, které je vlastně technickým doplněním odstavce 2 pozměňovacího návrhu obsaženého pod bodem A35.

Takže první hlasování je o A35. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Pane zpravodaji, jestli dovolíte, vzhledem k průběhu předcházejícího hlasování požádal o slovo pan kolega Nájemník, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale mně se nepovedlo - a sedím na místě - uvést do chodu hlasovací zařízení, ačkoliv jsem usilovně mačkal. Omlouvám se tedy, ale zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Je to zpochybnění hlasování o pozměňovacím návrhu číslo A34. Námitka zazněla.

 

Rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 222, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Ze 174 pro 161, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu číslo A34. Zpravodaj doporučuje, pan ministr nedoporučuje. (Poznámka pana ministra, že jeho stanovisko je nedoporučující.) Já jsem to říkal, pane ministře.

Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A34.

Zahájil jsem hlasování číslo 223. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 172 pro návrh 85, proti 87. V tomto opakovaném hlasování návrh nebyl přijat.

 

Snad definitivně jsme se tedy vypořádali s pozměňovacím návrhem A34 a můžeme přejít k A35.

Ještě nikam nechoďte, pane zpravodaji. Setrvejme na místě. Výsledky jsou potvrzeny. Mohu uklidnit obě strany, že až tak dramatické rozhodnutí sněmovna v tomto bodě neučinila.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Můžeme tedy přistoupit k A35. Hlasujeme tedy o A35. Stanovisko je doporučující. (Ministr - také doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 224. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro 132, proti 35. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP