(16.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další byl návrh pana poslance Ransdorfa, který se týkal postoje České republiky k současné krizi v Iráku. Pan poslanec Ransdorf žádal o to, abychom ho zařadili jako první bod na zítřejší jednání, tj. 9.00 hodin.

 

Nechám hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na zítřek na 9 hodin. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 180 poslanců hlasovalo pro 42, proti 24. Návrh pana poslance Ransdorfa nebyl přijat.

 

Další návrh pana ministra Svobody - zařadit bod, který by se týkal posouzení souladu smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů s ústavními zákony, které tvoří ústavní projekt České republiky, po Ústavním soudu. Tento návrh byl předložen s tím, že bychom měli tento bod zařadit někam mezi smlouvy. Navrhnu, aby to byl první bod smluv. Je souhlas navrhovatele? (Ministr Svoboda: Ano.)

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana ministra Svobody. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 181 poslanců hlasovalo pro 34, proti 57. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pak byl návrh pana poslance Tomíčka, a sice přeložit bod č. 10 - vojenský majetek - na čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Tomíčka a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 192 poslanců hlasovalo pro 136, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh o zařazení nového bodu, který přednesl místopředseda Ivan Langer. Bod, který navrhoval zařadit, byla zpráva ministra vnitra o důvodech a průběhu tzv. reorganizace specializovaných policejních složek a jejím dopadu na vyšetřování případů závažné hospodářské kriminality. Pan místopředseda Langer navrhoval tento bod zařadit na příští čtvrtek odpoledne jako první bod po polední pauze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Jde o hlasování číslo 20.

Z přítomných 182 poslanců hlasovalo pro 96, proti 36. Návrh pana místopředsedy Langera byl přijat.

 

Dále paní poslankyně Emmerová navrhovala stáhnout bod č. 20.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stáhnutí tohoto bodu č. 20, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 182 poslanců hlasovalo pro 155, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní přichází na řadu návrh pana poslance Exnera, který navrhoval bod č. 38, zpráva rady televizní, projednat až po projednání bodu č. 59.

Pan poslanec Exner tento návrh stahuje. - Chce tento návrh ještě upřesnit.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, tento návrh je nehlasovatelný, protože bod 59 byl vypuštěn.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To ale nebyl.

 

Poslanec Václav Exner: Tak v tom případě je hlasovatelný.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme tedy hlasovat o návrhu, že bod 38 projednáme až po projednání bodu 59, pravděpodobně hned po něm jako další bod.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Exnera a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Já se omlouvám, stahuji toto hlasování, protože pan předseda Kühnl má pravděpodobně jiný výklad. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, mám pocit, že jsme na návrh kolegy Ibla už hlasovali o pevném zařazení tohoto bodu na začátek prvního čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Exner ale nezpochybňuje toto pevné zařazení, ale chce, aby bod č. 38 se projednával po bodu 59. To znamená, že zařazení bodu 59 se to netýká.

Omlouvám se vám, ale na pět minut přerušuji toto jednání.

 

(Jednání přerušeno v 16.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP