(15.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky paní poslankyně Marvanové, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 přítomno 181 poslanců, pro hlasovalo 152, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Krause na zařazení hlasování o zkrácení lhůty zákona o dani z přidané hodnoty. Prosím tedy, opakujeme hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Michala Krause o zkrácení lhůty zákona o dani z přidané hodnoty? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 181 poslanců. Pro hlasovalo 91, pro 81. Tento návrh byl přijat.

 

Provedeme kontrolu hlasování. (Šum ve sněmovně. Zástupci poslaneckých klubů se vracejí do lavic.) Hlasování není zpochybněno.

 

Další bod je - to bylo vystoupení paní místopředsedkyně Němcové. Paní místopředsedkyně Němcová navrhla zařadit nový bod před stávající bod 59. Byl to návrh zřídit vyšetřovací komisi v souvislosti s probíhající arbitráží, čili sporu mezi CME a Českou republikou. Takže byl to tedy bod zařadit zřízení této vyšetřovací komise na základě jmenného seznamu, který jsem obdržel, připomínám.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro v hlasování o zařazení tohoto bodu, stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V tomto hlasování, které má pořadové číslo 13, bylo přítomno 181 poslanců. Pro zařazení tohoto nového bodu hlasovalo 161, proti hlasovali čtyři. Tento návrh paní místopředsedkyně Němcové byl přijat.

 

Pak paní místopředsedkyně navrhla další hlasování a to je hlasování o vypuštění bodu 59.

Pan poslanec Kraus se hlásí pravděpodobně technicky procedurálně.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, já se obávám, že tento návrh je nehlasovatelný, protože před několika momenty jsme hlasovali o zařazení tohoto bodu na pevný termín. To znamená, my už jsme to odhlasovali na pevný termín, čili teď nemůžeme znovu hlasovat o vypuštění tohoto bodu, je to nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já souhlasím s výkladem pana poslance Krause, že jsme o tomto bodu hlasovali. (Nesouhlasný šum v lavicích.) Prosím, pan místopředseda Langer se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych vznesl námitku proti vašemu postupu, neboť pevné zařazení bodu na konkrétní den ještě neznamená, že nemůže být hlasováno o vyřazení bodu z návrhu programu Poslanecké sněmovny. Byl bych velmi rád, kdybychom akceptovali takovýto výklad, protože je to výklad logický a správný. Pokud byste namítali, že tento výklad není správný, potom se vážné chyby dopustil předsedající Poslanecké sněmovny pan předseda Zaorálek, když nejprve nenechal hlasovat o tom vyřazení. Pokud by neprošel ten návrh, potom by nechal hlasovat o pevném zařazení.

Prosím tedy o akceptaci toho mého výkladu, že pevné zařazení bodu na určitý den ještě nevylučuje hlasování o vyřazení toho bodu z programu schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dovolte mi, abych v této chvíli přerušil na chvíli naše jednání, abych přivítal Jeho Excelenci pana Andrease Kohla, předsedu Národní rady Rakouské republiky, s delegací Národní rady i Spolkové rady Rakouska a ocenil skutečnost, že nově zvolené vedení rakouské Národní rady si ke své první zahraniční cestě vybralo právě Českou republiku a hlavní město Prahu. (Silný potlesk poslanců. Hosté na galerii povstávají. Povstává i poslanec Kalousek.)

Přeji našim rakouským kolegům příjemný pobyt v Praze a nepovedu spor s panem místopředsedou Langerem a nechám hlasovat o tomto návrhu.

Takže prosím, byl to návrh paní místopředsedkyně Němcové vypustit bod 59 z programu této schůze.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem vypustit tento bod, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 14 bylo přítomno 182 poslanců. Pro vypuštění hlasovalo 91, proti 87. Návrh na vypuštění přijat nebyl.

 

Pravděpodobně budeme muset vyčkat kontroly hlasování. (Po chvilce.) Můžeme pokračovat? Můžeme.

 

Další návrh byl návrh, který přednesl pan poslanec Macháček. Prosím ho, aby mě sledoval, jestli to přečtu správně.

 

Byl to návrh zařadit volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury jako třetí bod programu. Je tomu tak? To byl návrh pana poslance Macháčka, o kterém budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 147, proti žádný. Návrh pana poslance Macháčka byl přijat.

 

A my se můžeme věnovat návrhu, který přednesl pan poslanec Zdeněk Koudelka. Já jenom přečtu. Jednalo se o zařazení bodů 6, 7, 8 jako body 1 až 3 dnešního dne a pevné zařazení bodu 54, 55, 56 a 22 jako první a čtvrtý bod odpoledne ve čtvrtek 3. 4. Vzhledem k tomu, že body 1 až 3 už jsme dnes schválili, tak jenom upozorním pana poslance Koudelku, že by se jednalo o body 4, 5 a 6. On s tím souhlasí.

A také chtěl, abychom o všech těchto návrzích hlasovali společně, což tedy nyní učiníme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Koudelky na pevné zařazení bodů, které jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16. Přítomno bylo 182 poslanců, pro hlasovalo 122, proti hlasoval jediný. Tento návrh pana poslance Koudelky byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP