(Jednání pokračovalo v 16.13 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně, páni poslanci, já vás žádám, abychom ukončili přestávku. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, ať můžeme hlasovat.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera, resp. o třech návrzích pana poslance Exnera. Prosím o klid.

Odhlašuji vás. Teď vás odhlašuji a žádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Máme tady tři návrhy pana poslance Exnera. Ten první je - připomenu ještě jednou - návrh: bod 38 projednat po projednání bodu 59. Budeme hlasovat o tomto návrhu pana poslance Exnera.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Exnera, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti, udělá totéž.

Hlasování pořadové číslo 23: přítomno 166 poslanců, pro hlasovalo 38, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Exner měl ale i další návrh, a to návrh přijmout usnesení Poslanecké sněmovny k nabídnuté oné finanční částce, která byla nabídnuta České republice Spojenými státy americkými v souvislosti s naším kontingentem v Kuvajtu. A pan poslanec Exner navrhoval, abychom tento bod projednali jako druhý bod zítra. Tedy - zítra jako druhý bod projednat onu finanční částku, kterou Spojené státy nabídly České republice.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Exnera, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování nese pořadové číslo 24. Přítomno bylo 171 poslanců. Pro hlasovalo 42, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

A třetí návrh, který přednesl pan poslanec Exner, byl návrh, abychom k bodu 59 souhlasili s účastí členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na naší schůzi při projednávání toho příslušného bodu. Takže, je to jasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro účast členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25: přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 54. Návrh byl přijat.

 

To byl poslední návrh. Já počkám, pokud chce někdo ještě výsledky voleb kontrolovat.

Ano, můžeme jednat. Není zpochybněno hlasování.

To bylo poslední hlasování, které jsme měli, k těm návrhům, které jsme měli k programu schůze. Já se jen dívám po vás, jestli někdo neví o něčem, co jsem opomněl. Pokud ne, zbývá nám, abychom hlasovali o návrhu pořadu schůze jako o celku.

 

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh programu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26: z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 95, proti 34. Návrh pořadu schůze byl přijat. Pořad schůze byl schválen.

 

Prosím, hlásí se pan předseda volební komise, pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, s ohledem na to, že Poslanecká sněmovna schválila zařazení tří nových voleb, vyhlašuji termín podávání návrhů na volbu do rady pro podporu české kinematografie, dále pro volbu tří členů a tří náhradníků dozorčí rady Ústřední pojišťovny VZP a na volbu člena České konsolidační agentury. Návrhy prosím podávejte do zítřka do 18. hodiny tajemníku volební komise. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane předsedo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane předsedo, já bych si dovolil zpochybnit hlasování. Já jsem hlasoval "ne", ale na sjetině mám "ano".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, ve kterém hlasování?

 

Poslanec Bohuslav Záruba: O schůzi jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP