(12.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Krause zkrátit lhůtu projednávání tohoto návrhu zákona o 55 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 89, proti 74. Návrh byl přijat.

 

Tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru, lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 55 dnů.

 

Nyní máme před sebou tisk 170 (bod 38). I v tomto případě nebyla podána námitka k projednání ve zrychleném čtení. A my nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu vám návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 170 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 78. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 88, proti 79. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nicméně jsem žádán o možnost kontroly výsledků hlasování, takže dál budeme pokračovat až po ní.

Zaznamenávám zpochybnění hlasování. Pan kolega Sehoř, prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Omlouvám se kolegům a kolegyním, ale hlasoval jsem proti a měl jsem tam ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahájil jsem hlasování o námitce. V hlasování pořadové číslo 79 se ptám, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 147, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o původním návrhu usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 80. Kdo je pro, abychom pokračovali v projednávání tohoto sněmovního tisku ve zrychleném režimu? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 87, proti 80. Návrh byl schválen.

 

Nikdo již nekontroluje výsledky hlasování. Budeme tedy pokračovat dál v projednávání tohoto tisku.

 

Nyní platí návrh pana zpravodaje Kocourka na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

To je návrh, o kterém nyní budeme rozhodovat v dalším hlasování, a to v hlasování s pořadovým číslem 81, které jsem zahájil a ptám se, kdo souhlasí s návrhem tento návrh zákona zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 82, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím.

A nyní můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003, podle sněmovního tisku 170.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 82 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 85, proti 82. Návrh na úhradu státního dluhu nebyl přijat.

 

Pan ministr financí by možná mohl začít přemýšlet, jak tento schodek uhradit jinak.

Námitka není. Pane ministře, máte víkend na to, abyste vymyslel, jak na to.

Dalším bodem je bod 39, ale hlásí se pan kolega Výborný. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, jsem přesvědčen, že projednávání tohoto tisku nekončí, protože když nahlédnete do jednacího řádu, tak jsme v situaci, kdy podle § 90 odst. 6 jsme hlasovali, zda s návrhem zákona vyslovujeme souhlas. Souhlas jsme nevyslovili, což znamená, že pokračujeme v projednávání tím způsobem, že buď se usneseme, že vrátíme k dopracování, nebo že zamítneme, ale pokud se tak neusneseme, musíme rozhodnout o přikázání výborům. (Oživení v sále.) A těm, kterým se to nelíbí, doporučuji, aby si jednací řád přečetli, protože to tak je. (Nesouhlasné projevy.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal předseda poslaneckého klubu ODS pan kolega Tlustý. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vím, že v této Poslanecké sněmovně je možné skoro všechno, ale jedno možné není. O jednom návrhu v závěrečném hlasování hlasovat dvakrát. To jsem si úplně jist a žádná interpretace, pane kolego Výborný, to nemůže změnit.

Závěrečné hlasování proběhlo a proběhlo s určitým výsledkem. A to, že byla zvolena procedura, která vedla k tomuto závěrečnému hlasování rychleji, než by tomu bylo v případě druhém, je nepodstatné. Závěrečné hlasování proběhlo a návrh nebyl přijat. Tím projednávání bodu končí. To je naprosto nepochybné a moc bych prosil tuhle sněmovnu, aby si sama na sebe nevymýšlela věci, které jsou nekorektní. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče Výborný, myslím, že není potřeba vést v této chvíli spor. Přesto se hlásíte. Ale nevedeme rozpravu.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, já si nemyslím, že má význam označovat vystoupení jednoho poslance za korektní nebo nekorektní. Možná, že by bylo vhodné, aby se sešlo grémium, které nechť si vyřeší nad čtením jednacího řádu, zda má pravdu pan kolega Tlustý - já si myslím, že ji nemá - nebo zda mám pravdu já, o čemž zase pochybuje pan kolega Tlustý.

To je snad asi nejrozumnější postup, než na sebe z řečniště vykřikovat různá hesla. (Potlesk poslanců KDU- ČSL.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP