Stenografický zápis 10. schůze, 21. února 2003


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


26. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina
Poslanec Eduard Zeman
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Kvapil
Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina
Poslanec Eduard Zeman


148. Informace guvernéra České národní banky o situaci v Union bance

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Vlastimil Tlustý
Guvernér ČNB pan Zdeněk Tůma
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


37. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban


38. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus


39. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.09 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


37. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Kraus
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus


38. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus


39. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Krill
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


42. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloš Melčák


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo ve 14.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP