(15.50 hodin)
(pokračuje Cabrnoch)

Možná také nebude dlužit nikdo. Vžijme se prosím do postavení těch věřitelů, kteří dnes na půdě Poslanecké sněmovny z úst představitele vlády se dovědí, že vláda této země neví, kdo bude odpovědný za jejich pohledávky. Dámy a pánové, těch, kterých se bezprostředně dotknou problémy, pakliže nezabráníme tomu, aby zadlužené nemocnice byly převedeny na kraje od 1. ledna, (?) budou představitelé těchto krajů politicky zodpovědni a já vás chci požádat, pane předsedo, aby sněmovna rozhodla svým hlasováním o tom, že umožní v této sněmovně v této věci vystoupení krajskému hejtmanovi Středočeského kraje Petru Bendlovi, který je k vystoupení připraven.

Děkuji. Návrh i usnesení přednesu v podrobné rozpravě. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zaregistroval jsem to. O slovo se hlásí pan poslanec Výborný, pravděpodobně s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, já si nemyslím, že je to dobrý nápad, rozhodnout o tom, že by zde měl vystoupit pan hejtman Bendl. Samozřejmě, že je to jeho zájem, že věci rozumí, ale stejně tak jako všichni ostatní hejtmani a řada dalších osob. Nicméně tento návrh byl podán a bude třeba hlasovat o požadavku pana poslance Cabrnocha, aby sněmovna vyslovila souhlas s účastí pana hejtmana.

Upozorňuji však, že podle § 52 odst. 3 jednacího řádu i pro případ, že tento souhlas sněmovna udělí, je pouze výlučně na předsedajícím, zda panu hejtmanovi udělí slovo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, o tom budeme hlasovat. Myslím, že bude nejlépe nechat tuto otázku rozhodnout sněmovně hlasováním.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami. Ještě se hlásí pan předseda Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Promiňte, pane předsedo. Já jsem ze zákona o jednacím řádu zcela úmyslně a výslovně citoval a vidím i pana kolegu Cabrnocha, že souhlasí s tím, co jsem citoval, protože je to zákon. My nemůžeme hlasovat o ničem jiném než o tom, že vyslovíme souhlas s účastí pana hejtmana při našem jednání. Ale o tom, zda slovo obdrží, či nikoliv, rozhodnete, pane předsedo, vy sám svým autoritativním rozhodnutím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je zde přítomen pan hejtman Bendl? (Hlasy: Ano.)

 

Budeme tedy nejdřív hlasovat a já pak rozhodnu. Hlasujeme tedy o tom, zdali souhlasíme s tím, aby se pan hejtman zúčastnil jednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 155 hlasovalo pro 65, proti bylo 41. Panu hejtmanu Poslanecká sněmovna neumožňuje zúčastnit se tohoto jednání a já nemám co rozhodovat.

 

Ještě se hlásí pan předseda Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, protože na místě, které je vyhrazené veřejnosti, je dostatek místa, tak má pan hejtman možnost sledovat naše jednání z tohoto místa. Nemá pouze možnost sledovat ho v této místnosti v přízemí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Samozřejmě. Ještě se hlásí pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil hluboký údiv. Zde je projednáván bod, u něhož nemůže být nejmenších pochyb, že se netýká jenom této Poslanecké sněmovny, ale že se týká regionů. Je naprosto zřejmé, že vláda se snaží problémy se zadlužováním nemocnic vyřešit velmi zvláštním způsobem, a to je jejich převodem na kraje, což by ještě bylo akceptovatelné, ale zároveň bez toho, že by krajům přidělila příslušné finanční prostředky. Jinými slovy, chce zabít několik much jednou ranou - chce se vypořádat s "nemocnicemi" a jak se zdá, chce se vypořádat i s kraji. Je naprosto jasné, že nedostanou-li kraje příslušné finanční prostředky, tak se dříve nebo později jejich zadlužení musí negativně projevit a velmi pravděpodobně poté se stanou kraje předmětem kritiky za to, že nedokázaly situaci vyřešit.

Když k tomuto problému, nejen celostátnímu, ale i krajskému, chce vystoupit s informací ten, kterého se bezprostředně týká, jako reprezentant těchto krajů, tak mu není ani vašimi hlasy dovoleno, aby takovou informaci zde sdělil. On zde přece nic jiného než informovat nemohl a vy jste odmítli vyslechnout osobu, které se to bezprostředně týká, která byla demokraticky zvolena, a já bych si vám i celé veřejnosti dovolil sdělit, že toto jsem v této Poslanecké sněmovně ještě nezažil. Chápu, že si budu muset zvykat na podobné věci, ale doufám, že si na to nebude chtít zvykat veřejnost a že vám veřejnost jasně řekne, že toto je, vážené kolegyně a vážení kolegové, od vás opravdu velký skandál.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se přihlásil pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Dávám mu slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, myslím, že trochu skandální je způsob prezentace předsedy poslaneckého klubu pana kolegy Tlustého. Nepamatuji, že ať by se zde někdy projednával jakýkoliv zákon, že by sem byli zváni zástupci odborů, lékařských komor a podobných seskupení, jichž se tyto zákony týkaly. Samozřejmě, může to být precedens, který by zavedl to, že na našich zasedáních budeme nechat vystupovat zástupce všech lobbistických skupin, kterých se tyto zákony týkají.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále se hlásí pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že předseda poslaneckého klubu ODS má pravdu. Jde o problém, který se týká opravdu krajů a týká se i jejich představitelů, hejtmanů. Ono se to ale týká všech krajů a všech zástupců těchto krajů. A jestli bychom chtěli, aby i oni měli stejnou možnost, jakou má pan hejtman Středočeského kraje, tak by zde měli sedět všichni hejtmani krajů a pan primátor hl. m. Prahy a měli by mít stejnou možnost, aby k tomu mohli diskutovat jako pan Bendl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále se hlásí o slovo pan poslanec Martínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP