Stenografický zápis 8. schůze, 3. prosince 2002


(Schůze zahájena v 14:08 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda


27. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

Pan Zdislav Wantula
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Josef Vícha


53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Maštálka
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002 /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Václav Exner


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Eva Nováková


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách, která byla podepsána v Praze dne 31. října 2002 /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Nájemník


85. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.24 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jan Kasal


86. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


47. Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka


65. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2001 a vyjádření vlády České republiky k Výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2001 a Hodnocení výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2001 /sněmovní tisk 58/

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Josef Mikuta


66. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 56/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Karel Vymětal


91. Žádost Poslanecké sněmovny o zprávu vlády

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP