(15.40 hodin)
(pokračuje Součková)

A že těch nemocnic je více, tak je to pravdou, a nejsou to jenom nemocnice malé, jsou to i fakultní nemocnice malé, které mají opravdu pozitivní vyrovnaný rozpočet. A jsou některé, které budou v propadu léta, ačkoliv byly v minulosti opakovaně oddluženy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk sociálně demokratických poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, paní ministryně.

Tady ještě splním jeden dluh a sdělím, že pan poslanec Vykydal má kartu číslo 16, paní místopředsedkyně Němcová kartu číslo 18 a pan ministr Cyril Svoboda má náhradní kartu číslo 19.

A teď otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám pět písemných přihlášek. První se přihlásil pan poslanec Milan Cabrnoch. Další je pan poslanec Kubinyi přihlášený jako druhý. Prosím.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, myslím si, že sluší připomenout v tuto chvíli, že projednáváme bod pořadu této schůze, který se jmenuje "Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a o zajištění převodu nemocnic na kraje". Opakuji to tak z toho důvodu, že v předchozím vystoupení paní ministryně jsme slyšeli velkou řadu informací a byla položena velká řada otázek, pohříchu jenom málo odpovědí na ně a valná většina těchto informací se bohužel nedotýkala ani otázky zadluženosti státních nemocnic, ani řešení těchto dluhů a ani právního zajištění převodu těchto nemocnic na kraje.

Chtěl bych především říci, že jsem skutečně překvapen, že tak rozsáhlá podrobná zpráva vlády o tak velkém problému nebyla předložena v písemné podobě, a obávám se, že jen málokdo z nás je schopen takové množství informací zpracovávat pouze v ústní podobě. Připomínám, že tento bod do pořadu jednání, tedy zpráva vlády, byl zařazen přesně před týdnem, a vláda tedy měla dostatek času, aby se zodpovědně jako vláda k tomuto skutečnému problému postavila. Nedozvěděli jsme se doposud ani výši zadluženosti nemocnic, které mají být převedeny na kraje. A pro vaši informaci musím připomenout, že ani kraje nemohou získat do dnešního dne informace o tom, kolik skutečně činí závazky po lhůtách splatnosti nemocnic, které jim mají být za necelý měsíc převedeny. Nedozvěděli jsme se, jaké jsou příčiny vzniku těchto dluhů státních nemocnic, a nedozvěděli jsme se, jak stát bude dluhy, které vznikly za dobu, kdy stát plnil roli zřizovatele, a tedy jednoznačně nesl odpovědnost za hospodaření těchto státních nemocnic, nedozvěděli jsme se, jak tyto závazky bude stát řešit.

Chtěl bych připomenout, proč jsme zařadili tento bod do jednání této naší schůze. Důvodů je několik.

První z důvodů je exponenciálně se zhoršující situace, kdy dluhy nemocnic necelý měsíc před jejich faktickým odstátněním, tedy před převedením zřizovatelských funkcí ze státu na orgán samosprávy, kterým kraje jsou, tyto dluhy exponenciálně stoupají.

Druhým důvodem byla faktická naprostá nečinnost vlády v této věci, a to přestože vláda - jak jsem již řekl - je bezpochyby odpovědná za současný stávající stav a stejně tak je její nepochybnou povinností k těmto problémům se postavit čelem a řešit je.

Třetím důvodem je reálně hrozící krize dostupnosti zdravotní péče v některých regionech.

Čtvrtým důvodem je, že fakticky hrozí neřízená privatizace některých poskytovatelů zdravotní péče nebo jejich částí, a tím následně zvyšování nároků na veřejné rozpočty.

A samozřejmě důležitým, nikoliv posledním bodem je skutečnost, že stávající situace hrozí, byť i zneužitá vládou sociální demokracie, v politické argumentaci proti vesměs pravicovým vedením krajů České republiky.

Zde tedy zaznělo v projevu paní ministryně v podtextu: odpovědnost krajů bude velká. A já se ptám - kde je odpovědnost vlády, která dodnes za problémy zodpovídá? (Potlesk zprava.)

Pokusím se do diskuse navrhnout některé možné příčiny. Příčinami může být špatné řízení některých zdravotnických zařízení. Kdo je za ně zodpověděn? Ředitel nemocnice jmenovaný okresním úřadem, který je řízen vládou. Špatné kontroly. Kdo má kontrolovat státní nemocnice? Jejich zřizovatel, kterým je buď Ministerstvo zdravotnictví, nebo okresní úřad, tedy znovu instituce, které jsou součástí vlády. Nevyhovující úhradový systém. Není žádné tajemství, že stávající úhradový systém z roku 1998, tedy od nástupnictví stávající strany, nebyl žádným způsobem zlepšen. Je evidentní, že tento systém nevyhovuje. A je sice pěkné, že paní ministryně konstatuje, že tento úhradový systém musíme změnit, ale je smutné, že se za těch posledních pět let nezměnil. Nepřiměřený tlak vlády na náklady zdravotnických zařízení. Není žádným tajemstvím, že podstatnou část problémů nemocnic způsobilo plošné zvýšení platů bez toho, aby byly zajištěny potřebné zdroje pro toto navýšení nákladů. Z informací, které mám například jako člen dozorčí rady Nemocnice v Motole, je nepochybné, že podstatnou část problémů nemocnic právě toto plošné a zdroji nepokryté zvyšování nákladů z rozhodnutí vlády způsobilo.

V systému není dostatek prostředků a je to právě vládní strana, která dlouhodobě a opakovaně se na půdě Poslanecké sněmovny brání přístupu soukromých zdrojů do oblasti financování zdravotní péče a brání zainteresování pacientů, občanů, pojištěnců na hospodárném využívání zdravotních prostředků. Nikoliv posledním problémem je nevyhovující právní postavení nemocnic, které jako příspěvkové organizace státu, resp. plánovaně příspěvkové organizace krajů nemohou dost dobře využívat všech potřebných nástrojů, jak se vypořádat se svými finančními problémy.

Jaké je řešení? Podle mého názoru dobré řešení v tuto chvíli není. Máme jenom špatná řešení a podle mne nejpoctivější z těchto špatných řešení je převzetí odpovědnosti státu za dluhy, které v jím řízených státních zdravotnických zařízeních vznikly. Domnívám se, že stát nemá právo neřešit tyto problémy. Domnívám se, že stát, resp. vláda má za povinnost připravit takové legislativní opatření, které umožní krajům, aby převzaly příspěvkové organizace bez starých a dlouhodobých zátěží, které vznikly pod kontrolou a odpovědností státu.

Dámy a pánové, nebudu komentovat vystoupení paní ministryně, jenom se podivuji tomu, že vláda dnes má dva různé právní výklady ve věci toho, kdo vlastně bude po 1. lednu 2003 dlužit dodavatelům státních nemocnic. Vláda neví, kdo ponese odpovědnost za ty dluhy. Vláda neví, jestli 2. ledna bude dodavatelům, a nejen léků, ale i dalším dodavatelům, jestli bude dlužit vláda, anebo jestli bude dlužit kraj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP