(12.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Konkrétně byl odvolán ředitel příslušného odboru, tj. odboru nepřímých daní, který byl odvolán mimo jiné i právě pro pochybení v této oblasti.

Pokud to stačí na vysvětlení, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Odhlásím vás pro jistotu. Prosím, abyste se přihlásili.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1306 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 113 poslanců 112 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Nejsou žádné, ani technické připomínky. Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, podle sněmovního tisku 1306."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 114 poslanců 113 pro, nikdo proti. Návrh zákona byl v tomto zrychleném modu schválen.

 

Vážení, už před chvílí jsem řekl, že je polední přestávka, takže děkuji.

Pokračujeme po obědě za hodinu ve 13.45 - poslouchejte mě - v pořadí 39 - Pleva, rozumím tomu z přítomných, 106 - vojáci z povolání, ministr Tvrdík, 41, což jsou série smluv, které bude přednášet primárně pan ministr financí Rusnok, a teprve po něm někteří. Prvních šest smluv bude přednášet ministr financí Rusnok, čili máme šanci, abychom leccos za odpoledne stihli.

Děkuji. Polední přestávka do 13.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP