(Jednání pokračovalo ve 13.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, polední přestávka vypršela, budeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu body, které jsme odsouhlasili před polední pauzou.

 

Jako první odpolední bod je bod číslo

 

39.
Návrh poslanců Pavla Dostála, Petra Plevy a Zdeňka Klanici na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1255/ - první čtení

 

Upozorňuji proto, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1255/1. Předložený návrh uvede pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, mé úvodní slovo bude velmi stručné, protože o tomto zákoně jsme již velmi podrobně diskutovali zhruba před měsícem, kdy zde byl vládní návrh zákona, který nakonec byl ministrem kultury ve třetím čtení vzat zpět.

Jelikož současná situace, která vznikla přijetím zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a skončením registrační lhůty do začátku tohoto roku, v důsledku čehož nelze dočasně vyvést žádný předmět kulturní hodnoty, ať již ku zušlechťovacímu styku, tzn. k restaurování, anebo jako předmět, který může být vystaven v rámci nějaké souborné výstavy, kterou pořádá např. Národní galerie nebo kterákoli jiná česká galerie či muzeum v zahraničí, dochází k tomu, že jsou zde krácena práva majitelů těchto předmětů.

Předložený návrh zákona toto odstraňuje, dále zpřesňuje definici předmětu kulturní hodnoty a kromě toho jsou zde ještě nějaké další drobné návrhy, které mají přispět k tomu, aby nebylo možno vyvážet ven a získat potvrzení o trvalém vývozu na předměty, které byly odcizeny apod.

Když jsme se skupinou poslanců po zpětvzetí zákona, kterým se mění zákon 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, připravovali tento návrh, dali jsem dohromady tisk, který vzešel na základě komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se touto problematikou zabýval, a na základě pozměňovacích návrhů, které padly ve druhém čtení, jsme zařadili pouze ty pozměňovací návrhy, se kterými byl vysloven všeobecný souhlas. Znamená to tedy, že na výboru prošly jednomyslně a ve sněmovně také prošly drtivou většinou hlasů.

Pozměňovací návrhy, které tam možná někomu chybějí, které byly kontroverzní, jsme tam nedávali a bude možno je po volbách podat jako samostatnou novelu.

Teď je ovšem podle mého názoru nutno ve zrychleném čtení tento zákon přijmout, protože jinak skutečně může dojít ke krácení práv jednotlivých vlastníků předmětů kulturní hodnoty.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Kostrhun.

Táži se kolegů z poslaneckého klubu ČSSD, zda nevědí, kde pan zpravodaj Kostrhun je. Pan poslanec Kučera starší, jestli mě vnímá, který sedí vedle kolegy Kostrhuna, by snad mohl vědět, kde se v tuto chvíli pan zpravodaj Kostrhun může nacházet. (Poslanec Kučera starší naznačuje, že neví.)

Jako člen výboru by eventuálně nemohl zastoupit pan kolega Kučera starší ve zpravodajské úloze? (Poslanec Kučera souhlasí.)

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vše, co mělo být řečeno, řekl jeden ze zástupců předkladatelů, tedy kolegy Pleva. Já jako zastupující zpravodaj chci jeho slova potvrdit, takže bych doporučil, pane místopředsedo, abyste otevřel obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Talíře, i když přesně nevím, je-li do obecné, nebo do podrobné rozpravy. Zřejmě do obecné. Takže jako první vystoupí pan poslanec Jaromír Talíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP