(15.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Spojení poslanců a poslankyň Brna, Ostravy, Plzně a jim spřízněných prosadilo schválení tohoto pozměňovacího návrhu.

V tuto chvíli bychom mohli přikročit k hlasování o legislativně technických úpravách. Prosím stanovisko pana ministra k legislativně technickým úpravám.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Doporučuji vyjma vysvětlení poznámky ve třetím čtení, které přednesla paní poslankyně Jitka Kocianová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím o stanovisko pana zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní si pojďme vyjasnit, jestli součástí legislativně technických úprav je pozměňovací návrh paní poslankyně Kocianové.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: To už jsme odhlasovali, že není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není, takže hlasujeme o legislativně technických úpravách bez návrhu paní poslankyně Kocianové. Přesto pan zpravodaj má razantně negativní stanovisko.

 

Nechávám hlasovat v hlasování číslo 861. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 171 poslanců pro 94, proti 49. Legislativně technické úpravy byly schváleny.

 

Ptám se, jestli někdo namítá proti úvaze předsedajícího nechat hlasovat o celém návrhu zákona. (Nikdo.) Žádné zpochybnění nevidím, přikročíme tedy k hlasování. Přednesu návrh usnesení, a pokud se zklidníte, tak uslyšíte, jak toto usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, podle sněmovního tisku 1160, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Před pěti minutami jsem vás odhlásil, nicméně žádost přichází znova. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. (Děje se.)

 

Návrh usnesení zazněl a já o něm nechávám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 862. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 95, proti 73. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, který přežil tři předsedající schůze. Děkuji mu za odvedený výkon. (Potlesk.)

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Prosím, pane místopředsedo, jenom aby bylo zaznamenáno, že jsem proti tomuto návrhu zákona hlasoval, přesto asi budu mít ve sjetině křížek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, i já bych také pro stenozáznam rád sdělil, že vzhledem k tomu, že jsem byl napárován s panem poslancem Brožíkem, jsem pro tento zákon nemohl hlasovat - a také bych pro něj nehlasoval, a to v žádném případě. Děkuji.

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že pan senátor Jiří Stodůlka je teprve na cestě ze Senátu, který je daleko a vysoko, přerušuji jednání sněmovny do 16.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP