(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 850. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 58, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme pozměňovací návrhy pana poslance Martínka 1 až 10 dohromady. (Ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 851. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 93, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Chobota, body 1 až 4 dohromady. (Ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 852. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 86, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Macháčka. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování 853. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze169 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní zde máme naše milované hlavní město Prahu a je to pozměňovací návrh pana poslance Krátkého. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelní Vlček a Kvapil 1 a 2. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 854. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 145, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nehlasovatelní jsou Vlček a Kvapil pod body 1 a 2. Máme zde návrhy bodů 3 a 4 pana poslance Kvapila. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 855. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 pro 143, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrhy pana poslance Martínka podruhé. Body 1 až 7. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 856. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na str. 50 pozměňovací návrh pana poslance Škromacha k části 119. Body 1 a 2 navrhuji dohromady. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 857. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Hlasovací maraton by měl zakončit na poslední straně 51 návrh pana poslance Brouska k části 120. (Ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 858. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 pro 83, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Provedeme kontrolu výsledku hlasování.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Je zde dotaz, zda bylo hlasováno o části 38. Podle mých poznámek ano. Potvrzeno.

Vážený pane místopředsedo, podle mého názoru bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a zbývá nám odsouhlasit přednesené legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Samozřejmě - jen připomínka - vyjma schválené námitky vůči legislativně technickým úpravám navrženým paní poslankyní Kocianovou, které byly nepřijaty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, dovoluji si zpochybnit poslední hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro a mám na sjetině křížek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasoval jste pro a máte na sjetině křížek. Zazněla tedy námitka vůči výsledku posledního hlasování. Nechám o ní rozhodnout hlasováním s pořadovým číslem 859.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 859. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Ze 170 pro 145, proti 3. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy ještě jednou opakovat hlasování o návrhu pana poslance Václava Brouska na str. 51. Odhlásil jsem vás.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 860. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 91, proti 72. Tentokrát byl s návrhem vysloven souhlas.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Řekl bych: konečně nějaké vzrušení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdyby tak veřejnost věděla, o čem hlasujeme.

Prosím o klid v jednacím sále. Křičet už nemohu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP