(Jednání pokračovalo v 16.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem je

 

110.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1022/ - třetí čtení

 

Vítám mezi námi pana senátora Stodůlku. Prosím zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Zdeňka Koudelku, aby společně zaujali místo u stolku zpravodajů.

Třetím čtením jsme se zabývali 13. února. Po rozpravě a závěrečných slovech jednání jsme přerušili, potom jsme na žádost pana poslance Beneše tento bod vyřadili ze 46. schůze.

Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, podle které se budeme řídit. Prosím všechny kolegy a kolegyně, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, aby přispěchali za námi do jednacího sálu.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru pod písmenem A a potom o všech třech pozměňovacích návrzích pod písmenem B společně. Pak bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti takové proceduře? Námitky nevidím, přikročíme k hlasování.

První pozměňovací návrh je A. Prosím o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i senátora Stodůlky souhlasné.)

Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 863. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 109 poslanců pro 60, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem B. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, senátora Stodůlky také souhlasné.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP