(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 843. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro 104, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na straně 38 a na straně 39 část 116 jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru a poslance Havlíčka. Navrhuji hlasovat o bodech hospodářského výboru 1 - 3 dohromady. Budou-li přijaty, bude bod č. 1 poslance Havlíčka nehlasovatelný a následně bychom odděleně hlasovali o bodech 2 a 3 pana poslance Havlíčka. (Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 844. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh poslance Havlíčka pod bodem 1 je nehlasovatelný. Můžeme hlasovat o bodu č. 2. (Předkladatel doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 845. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro 90, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 3. (Předkladatel doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 846. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro 89, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, na stranách 39 a 40, část 117, jsou dva pozměňovací návrhy, a to paní poslankyně Fischerové a pana poslance Martínka. Navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Fischerové č. 1 až 3 dohromady. V případě přijetí je nehlasovatelný návrh pana poslance Martínka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Námitka žádná není. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, neboť jsem vás na žádost z pléna odhlásil. (S návrhem poslankyně Fischerové předkladatel souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 847. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 159 přítomných pro 85, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Martínka je tedy nehlasovatelný. Můžeme přejít na stranu 40, část 118. Pan poslanec Plachý zde vkládá novou část. (Předkladatel i zpravodaj doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 848. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 164 přítomných pro 134, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, nyní máme na stranách 41 - 50 řadu pozměňovacích návrhů k části 118. Navrhuji hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana poslance Škromacha, posléze o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky. Bude-li přijat, bude nehlasovatelný návrh pana poslance Martínka. Návrh pana poslance Cabrnocha je nepřijetím jeho návrhu v části 35 nehlasovatelný. Navrhovatel souhlasí. Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod body 1 až 10 pana poslance Martínka. Navrhuji hlasovat dohromady. Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích 1 až 4 pana poslance Chobota, navrhuji hlasovat o nich dohromady. Následně bychom hlasovali o návrhu pana poslance Krátkého. Bude-li přijat, bude nehlasovatelný návrh pana poslance Vlčka a pana poslance Kvapila pod body 1 až 2. Následně by se mohlo hlasovat o pozměňovacích návrzích 3 a 4 pana poslance Kvapila. Další jsou pozměňovací návrhy pana poslance Martínka 1 až 7. Navrhuji hlasovat dohromady.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Slovo má pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Chci vyjádřit nesouhlas s návrhem zpravodaje, že poté co se bude hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, a bude-li přijat, byl by nehlasovatelný návrh kolegy Martínka. I kdyby se hlasovalo v opačném pořadí, tak to nehlasovatelnost nezpůsobuje ani v navrženém způsobu, ani kdyby to bylo opačně. Ty dva návrhy spolu úzce souvisí, řeší jednu věc. Souvislost ale není natolik úzká, aby jeden návrh vylučoval druhý. Hlasovatelné jsou oba návrhy, ať dopadne hlasování o jednom z nich jakkoliv. To je moje námitka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Pan zpravodaj opomenul návrh pana poslance Macháčka na straně 46.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je ještě nějaká jiná námitka k proceduře než ty, které byly předneseny? Pan poslanec Martínek souhlasí s výkladem pana poslance Matulky.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji za připomínku. Návrh poslance Macháčka jsem zřejmě nepřečetl. Chtěl bych o něm hlasovat hned po návrhu pana poslance Chobota. Jestli jsem to nenačetl, omlouvám se, asi jsem to přehlédl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uvidíme, co dobrého z toho vzejde.

Začneme panem poslancem Škromachem. (Předkladatel i zpravodaj doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 849. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 přítomných pro 122, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky na straně 44. (Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP