(15.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 831 z přítomných 175 poslanců 10 pro, 121 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na str. 35 část 99. Jediný pozměňovací návrh o dvou bodech hospodářského výboru navrhuji hlasovat o obou bodech dohromady. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 832 z přítomných 175 pro 152, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na str. 35 a 36 část 101., návrh pana poslance Hojdy 1 - 10. V případě jeho přijetí upozorňuji, že bude nehlasovatelný následující návrh pana poslance Vlčka. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 833 z přítomných 175 poslanců pro 24, 117 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Můžeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Vlčka. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj souhlasí a nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 834 z přítomných 175 pro 30, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na str. 36 část 102. pozměňovací návrh hospodářského výboru pod body 1 a 2 dohromady. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 835 z přítomných 175 poslanců pro 140, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme, vážený pane předsedo, návrh na str. 37 část 105., a to nejprve pana poslance Beneše a následně pana poslance Martínka body 1 a 2 dohromady. Pan poslanec Beneš - pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Pardon. Já už jsem hlasování ale zahájil. Týká se to tohoto bodu? Ukončuji hlasování a prosím, paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Pan zpravodaj ale mi nedal dříve prostor požádat, aby body 1 a 2 byly hlasovány každý zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: 1 a 2 poslance Beneše?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nejprve bod 1 a posléze bod 2 a pak zbývající body. Rozumím tomu, paní poslankyně?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, chtěla jste poslance Beneše, nebo Martínka?

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Mohu-li, pane předsedo, ráda bych navrhla, aby byly hlasovány návrhy pana poslance Beneše samostatně s výjimkou bodů 4 až 7, které mohou být hlasovány dohromady. Pokud jde o návrhy poslance Martínka, nemám nic proti tomu, aby byly hlasovány společně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Před chvílí jste řekla 1 a 2 zvlášť, a teď říkáte i 3. Abych zase nekomentoval poslance. Já jsem slyšel, že 1 a 2 zvlášť, a teď jste řekla podruhé, když jste přišla, ještě 3 zvlášť.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ráda vysvětlím, pane předsedo. Hlasování, které už bylo v podstatě zahájené, se týkalo společného hlasování bodů 1 a 2. Proto moje výhrada zněla proti hlasování k těmto bodům.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, myslím, že se mýlíte. Hlasování bylo 1 až 7 dohromady. Takže abych zase nenapadal, že někdo neposlouchá projednávání schůze.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Prosím tedy o oddělené hlasování u bodů 1, 2, 3, 4, nemám nic proti společnému hlasování 4 až 7.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čtyři? Paní poslankyně, nezlobte se. Prosím, abyste se na chvíli zastavila, znovu nadechla a mně oznámila definitivní sdělení jako poslední slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, žádám o oddělené hlasování o bodech 1, 2, 3 a dále společné hlasování o bodech 4 až 7 návrhu poslance Beneše v části 105.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, teď jsem vám již rozuměl, už je to konečné a prosím, přehrajte si potom, jak jste hovořila, abych neironizoval.

Budeme hlasovat o bodu 1 poslance Beneše. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 837 z přítomných 175 poslanců 60 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 2. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj naopak doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 838 z přítomných 175 poslanců 72 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 3. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 839 z přítomných 175 poslanců pro 72, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní body 4 až 7 dohromady, jak si přála paní poslankyně Rujbrová. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 840 z přítomných 175 poslanců 57 pro, 97 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrhy poslance Martínka. Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 841 z přítomných 175 poslanců pro 83, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní k části 106.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Martínka, body 1 až 3 dohromady. Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 842. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 842 z přítomných 175 poslanců pro 76, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Já vítám v pořadí třetího předsedajícího při tomto bodu a navrhuji hlasovat na str. 38 část 112., kde je návrh paní poslankyně Jirousové. Navrhuji body 1 až 3 dohromady. Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP