(11.40 hodin)

Poslanec Michael Kuneš: Budeme teď hlasovat o bodech B19 a B13. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: O bodech B13 a B19 nelze hlasovat společně, týkají se různých článků.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Nepochopil jsem, jestli nyní hlasujeme o B19, nebo o B13. Podle mého názoru dohromady hlasovat nelze, ani jsme si v proceduře neřekli, že budeme hlasovat dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pánové, byla jsem pravděpodobně uvedena v omyl, protože pan zpravodaj navrhl k hlasování bod, ten se odhlasoval. Poté pan zpravodaj řekl, že se dopustil chyby, že tento bod měl být hlasován společně s jiným bodem. A pakliže by tyto body nebyly přijaty společně, bylo by ohroženo fungování takto přijatého bodu. Proto jsem navrhla revokaci, abychom se vrátili do výchozího stavu a mohli hlasovat o obou bodech společně, kde, jak řekl pan zpravodaj, byla takto schválena procedura.

Prosila bych, aby mi bylo v tuto chvíli oznámeno, kde je pravda, protože se jí z tohoto místa pravděpodobně nedoberu.

Chvíli vyčkám, aby mohlo být ujasněno, kde se v daném případě stala chyba. Prosím tedy všechny poslance o chvíli strpení. (Krátké přerušení jednání.)

Zdá se, že již došlo k vyjasnění celého problému, takže prosím pana zpravodaje, aby v tuto chvíli oznámil, jak budeme hlasovat. A prosím o klid, abych ho slyšela.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o bodech B19 a B13 současně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Souhlasí všichni, že takto byla schválena procedura a má to takto být? Zdá se, že ano.

Prosím stanoviska.

 

Poslanec Michael Kuneš: Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Mám stanovisko neutrální. myslím si, že však nejde hlasovat o těchto bodech společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tuto věc bohužel těžko ovlivním z pozice řídícího schůze. A pakliže není konkrétní námitka, dávám za pravdu zpravodajovi a budeme hlasovat podle toho, jak on navrhuje podle schválené procedury.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 711 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 711 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 10 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o zbylých bodech A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dohromady, pane zpravodaji?

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Není možné hlasovat dohromady o všech bodech A.

 

Poslanec Michael Kuneš: Budeme hlasovat o všech zbývajících bodech A a k tomu dáme body A13 a A77.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, teď jste mě právě dokonale zmátl. Chtěla bych vás poprosit, abyste se za prvé řídil schválenou procedurou, a pakliže budeme hlasovat o všech bodech A, tak k nim těžko přidáme nějaké další body A.

 

Poslanec Michael Kuneš: Aby nedošlo k dalším nejasnostem, přečtu teď, o čem budeme hlasovat. Znamená to, že budeme hlasovat o všech bodech A, raději je přečtu: A1, A7, A9, A11, A14, A39, A41, A44, A46, A47, A 55, A56, A58, A59, A74 a k tomu musí přijít zákonitě body, které jsme před chvíli nezměnili pozměňujícím návrhem B, to znamená A13 a A78.

Pokud není námitek, můžeme dát hlasovat. (Stanovisko zpravodaje je kladné, ministrovo negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 712 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 712 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 109 a 55 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o zbylých bodech B. Stanovisko zpravodaje je kladné. Jde o body, které nebyly hlasovány jednotlivě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pro jistotu uveďte, které body to jsou.

 

Poslanec Michael Kuneš: Prosím o chvíli strpení. (Krátké přerušení jednání.)

Děkuji za laskavost, paní místopředsedkyně. Vím, že je to krapet složitější.

Teď už tedy nemáme žádný bod B, o kterém bychom hlasovali, takže v této chvíli bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, rozumím tomu tak, že všechny body B byly buď hlasovány, nebo se staly nehlasovatelnými?

 

Poslanec Michael Kuneš: Ano, všechny body B byly hlasovány.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme tedy hlasovat o legislativně technických úpravách, tím rozhodně nemůžeme nic zkazit.

O legislativně technických úpravách můžeme pravděpodobně hlasovat jako o celku, pakliže není výhrad. Je tomu tak? (Souhlas.)

Prosím stanoviska.

 

Poslanec Michael Kuneš: Stanovisko zpravodaje je kladné, pan ministr také souhlasí s legislativně technickými úpravami.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O legislativně technických úpravách rozhodneme v hlasování pořadové číslo 713, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 713 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 164 a 4 byli proti.

 

Na žádost pana zpravodaje dávám pětiminutovou lhůtu k vyjasnění procedury, což znamená, že přerušuji jednání do 11.55 hodin, kdy budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 11.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP