(11.55 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dostavte se prosím do jednacího sálu a budeme pokračovat. Táži se pana zpravodaje, zda je připraven pokračovat v jednotlivých návrzích.

Prosím všechny kolegy, aby se usadili na svá místa, aby se ztišili, abychom slyšeli jednotlivé návrhy, které bude pan zpravodaj načítat.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní bychom měli hlasovat o všech zbylých bodech A, nedotčené hlasováním, tzn. zbytek vládního návrhu, pozměňující návrh rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, my jsme už ale hlasovali o všech zbylých bodech A.

 

Poslanec Michael Kuneš: O všech zbylých nedotčených jsme ale nehlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, to se ale již stalo. V minulém hlasování se hlasovalo o všech bodech A, které nebyly dotčeny pozměňovacími návrhy.

Hlásí se pan poslanec Chytka s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Radim Chytka: Procedurálně jsme si vyjasnili, že začalo hlasování o bodech A13, A77, a do toho byla vložena věta, že se hlasuje o všech A. Pro čistotu bych navrhoval, abychom nyní znovu hlasovali o všech A nedotčených hlasováním, aby bylo zcela jasné, zda jsme o bodech A hlasovali, či ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pánové, nedělejte mi takové věci. Samozřejmě o tom hlasovat dám, ale upozorňuji na to, že si velice přesně pamatuji, že byly načteny nejprve všechny hlasováním nedotčené body A a pak k nim byly připojeny i další body A13 a tuším A17. To je jedno, jsem ochotna o tom dát hlasovat znovu, protože věřím, že se v Poslanecké sněmovně nezmění vůle k těmto bodům. Nerada bych se tady jednoho dne dočkala, že budeme o něčem hlasovat dvakrát, jednou to schválíme a podruhé ne. To by byla velká procedurální past.

Prosím pana zpravodaje o zvýšenou pozornost při předkládání jednotlivých návrhů. Myslím, že se v tuto chvíli málokdo vyzná v tom, co odhlasováno je a co není.

Budeme hlasovat. Pane zpravodaji, prosím, formulujte přesně, o kterých bodech A budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP