(11.30 hodin)

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o C26 - orientační hlasování, protože tu máme dvě číslovky: 0,25 a 0,5 %. První bychom mohli dát hlasovat o 0,25.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: C26. Ale já tady, pane zpravodaji, vidím, že návrh je nahradit číslovku 0,25 číslovkou 0,5, což chápu jako prostý pozměňovací návrh, a ne jako věc, o které bychom měli hlasovat orientačně. Orientačně bychom hlasovali v případě, že by byly dva pozměňovací návrhy a v každém by byla jiná číslovka, protože orientačním hlasováním bychom rozhodli o pořadí, ve kterém budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Tady je pozměňovací návrh pouze jeden, takže není, o čem orientačně hlasovat.

Pan poslanec Macháček se hlásí procedurálně.

 

Poslanec Antonín Macháček: K proceduře. Prosím vás, tady jde o jednu věc. Ten pozměňovací návrh je obsažen v tisku 1088/3. Tam je jiný text § 16 odst. 1, než je v tisku 1088. A já tam právě uvedl, že je třeba u těchto dvou číslovek - protože bude navržen, aby byl prohlasován pozměňovací návrh pod písmenem A, což je sněmovní tisk 1088/3, tak v tomto tisku je třeba provést orientační hlasování o těchto dvou číslovkách. Speciálně na to jsem upozornil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tady je ještě ta příloha. Sice příliš nechápu smysl tohoto návrhu, nicméně jsem ochotná dát o něm hlasovat. Řekněte tedy, pane zpravodaji, obě čísla, o kterých budeme orientačně hlasovat, a já s oběma zavřenýma očima takto hlasovat dám.

 

Poslanec Michael Kuneš: Paní místopředsedkyně, dovolte, abych vám navrhl hlasovat nejprve o číslovce 0,25 % a potom 0,5. Stanovisko k 0,25 negativní. (Ministr rovněž negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se tedy v hlasování pořadové číslo 703, kdo preferuje číslovku 0,25.

Číslovka 0,25 získala v orientačním hlasování pořadové číslo 703 celé tři hlasy.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní o číslovce 0,5 %.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 704 a ptám se, kdo je preferuje číslovku 0,5 %.

Konstatuji, že tento návrh získal 150 hlasů.

 

Měli bychom tedy podle orientačního hlasování hlasovat o číslovce 0,5 jako o pozměňovacím návrhu C26. Upozorňuji pouze na to, že kdyby nebylo procedurální hlasování, hlasovali bychom přesně stejným postupem, ale jsem tolerance sama.

Budeme tedy hlasovat o bodu C26 ve znění číslovky 0,5. Prosím stanoviska. (Stanovisko zpravodaje kladné. Ministr doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 705 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 705 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 180 pro vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B6 k vládnímu návrhu A14. Stanovisko kladné. (Ministr stanovisko negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 706 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 706 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 180 pro vyslovilo 89 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k bodu B5, B18, 19, každý zvlášť. Takže teď budeme hlasovat B5 k A13. Stanovisko - nedoporučuji. (Ministr - negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu B5 a stanoviska byla negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 707 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 707 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 180 pro něj vyslovilo 12 a 133 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat B18 k A77.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, prosím, neříkejte tu druhou část, to, k jakému paragrafu to je, protože mám pocit, že pro část Poslanecké sněmovny je to poněkud matoucí. To znamená, říkejte pouze pozměňovací návrh a stanovisko k němu.

 

Poslanec Michael Kuneš: Takže je to bod B18. Stanovisko kladné. (Ministr rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 708 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 708 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 181 poslanců pro vyslovilo 145 a 21 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní hlasování o B19. Stanovisko negativní. (Ministr kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování 709 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 709 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 66 a 101 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Ještě si dovolím připomenout, co jsem zapomněl, a omlouvám se tímto vám, paní místopředsedkyně, a celé sněmovně, že s tímto mělo být spojeno i B13, protože B19 bylo k B13. Takže jestli mohu požádat, že bychom hlasovali ještě o B13.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě, pouze se zeptám - pakliže měly být tyto body hlasovány spolu, pakliže spolu bezprostředně souvisí a jeden bez druhého by nefungoval, bylo by možná lepší revokovat toto hlasování a hlasovat znova o obou návrzích společně. Protože co potom v případě, že by nebyl přijat tento druhý bod? Pokud může tento schválený bod fungovat samostatně, samozřejmě k revokaci docházet nemusí, ale pokud by nepřijetím druhého bodu byla ohrožena existence již schváleného bodu prvního, doporučovala bych skutečně procedurálně čistší způsob - revokovat právě přijatý návrh a hlasovat znovu o obou bodech společně.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji vám, paní místopředsedkyně, to je přesně to, co by bylo asi nejoptimálnější, to znamená revokovat, a pak hlasovat znovu o B19 a B13 jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je s tímto plánem všeobecný souhlas. Vzhledem k tomu, že jsem hlasovala pro právě přijatý návrh, mohu si dovolit navrhnout revokaci z tohoto místa, abychom mohli hlasovat v souladu se schválenou procedurou.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 710 a ptám se, kdo souhlasí s revokací předchozího hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 710 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 181 pro něj vyslovilo 172 a jeden byl proti.

 

Pane zpravodaji, předložte prosím teď společně ty dva návrhy, o kterých budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP