(12.30 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Dále navrhuji hlasovat o bodu B2. Pokud projde, budou body B2, B3, B4 a B5 nehlasovatelné. Stanovisko - doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 149 poslanců pro 50, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B3. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 149 poslanců pro 50, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B4. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 149 poslanců pro 72, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu B5. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 149 poslanců pro 72, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat společně o bodech B6, B29 a B35. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 149 poslanců pro 76, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále hlasujeme společně o bodech B7 a B12. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 149 poslanců pro 75, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále hlasujeme o bodu B8. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 149 poslanců pro 51, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu B10. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 z přítomných 149 poslanců pro 49, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu B11. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 149 poslanců pro 74, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu… To byl B11?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, to byl B11. Nyní bychom měli hlasovat o bodu B13. Není námitek? - Je. Pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, já se omlouvám. Zpochybňuji hlasování, protože na sjetině mám "x" a měl jsem tlačítko "ano". Takže prosím o nové hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat nejprve o námitce pana poslance Severy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 149 poslanců pro 128, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pod číslem 350, kterým byl pozměňovací návrh pod písm. B11. Stanoviska byla kladná a záporná.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 149 poslanců pro 71, proti 73. Ani podruhé tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B13. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 149 poslanců pro 48, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu B14. Pokud bude přijat, bude bod B15 nehlasovatelný. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 z přítomných 149 poslanců pro 50, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B15. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 149 poslanců pro 48, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B16. Pokud bude přijat, budou body B17 a B18 nehlasovatelné. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP