(12.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Nyní se hlásí paní zpravodajka se závěrečným slovem, nebo s procedurou?

Poslankyně Alena Páralová: Takže legislativa tvrdí, že bude záležet na tom, zda bude služební zákon přijat v Senátu, nebo nebude. V případě, že bude, tak potom je to tak, jak je to nyní, a jestliže ne - čili já bych byla pro, abychom to nechali na legislativní úpravě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Takže to byla závěrečná slova. Nyní vás poprosím, paní kolegyně, abyste dál seznámila s postupem hlasování a poté předkládala jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové. Přednesu návrh na proceduru.

Navrhuji nejprve hlasovat současně o všech návrzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod písm. A s výjimkou bodů A2 a A6, které kolidují s pozměňovacími návrhy uvedenými pod písm. B. Dále budeme hlasovat o bodu A2. Pokud nebude přijat, bude bod B9 nehlasovatelný. O návrhu A6 navrhuji hlasovat až po bodu B32. Dále navrhuji hlasovat o jednotlivých bodech uvedených pod písmenem B jednotlivě se třemi výjimkami, kdy spolu body logicky souvisejí. Navrhuji tedy hlasovat společně o bodech B6, B29 a B35. Dále navrhuji hlasovat společně o bodech B7 a B12. Dále společně o bodech B36, B37 a B38. Dále jsou v tisku uvedena podmíněná hlasování, z nichž vyplývá, že o bodech B3, B4 a B5 budeme hlasovat pouze v případě, že nebude přijat bod B2. O bodu B15 budeme hlasovat podmíněně v případě, že nebude přijat bod B14, o bodech B17 a B18 pouze v případě, že nebude přijat bod B16, o bodu B26 budeme hlasovat v případě, že nebude přijat bod B21. O bodech B26 a B27 budeme hlasovat podmíněně, pokud nebude přijat bod B25. V bodu B26 jsou varianty, kde navrhuji, aby byla nejprve hlasována varianta 1, a pokud nebude přijata, pak varianta 2 a tak dále až po variantu 4.

Toť vše.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. S návrhem k proceduře se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, dámy a pánové. Pouze mám námitku vůči způsobu hlasování o bodu 26, protože se jedná o různé hodnoty téměř, čili mělo by být hlasováno orientačně o jednotlivých návrzích a potom hlasováno podle pořadí, jak tyto návrhy získaly podporu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, tyto návrhy byly ale předloženy ve variantách s tím, že když nebude přijata první varianta, nastupuje variantu druhá. Já to v pozměňovacích návrzích takto mám poznačeno a paní předkladatelka to takto navrhuje. Můžeme o vašem návrhu nechat hlasovat. Já si myslím, že to nejsou různé návrhy s číselným označením od různých předkladatelů, je to jeden návrh paní poslankyně Páralové ve variantním řešení. To znamená nebude-li přijat "dva pracovní dny", budeme hlasovat o třech, nebude-li přijat ani tento, budeme hlasovat o čtyřech.

Já bych se přikláněl k variantě, kterou předložila paní kolegyně Páralová. Přesto o vaší námitce mohu nechat hlasovat, než budeme hlasovat o celé proceduře, to znamená, že požadujete, aby o pozměňovacím návrhu pod písmenem B26 se hlasovalo nejprve orientačně.

Paní kolegyně je připravena to akceptovat, takže o tom nebudeme ani hlasovat a budeme hlasovat orientačně, budeme mít o jedno hlasování víc. Má někdo další připomínku k navržené proceduře? Není tomu tak. Nechám potom tuto proceduru odsouhlasit.

 

Zahajuji a hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 z přítomných 153 poslanců pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní kolegyně, budeme pokračovat podle schválené procedury.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme společně o návrzích A1, A3, A4, A5, A7 a A8. (Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 z přítomných 153 poslanců pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu A2, pokud bude přijat, bude bod B9 nehlasovatelný. (Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 153 poslanců, pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu B1. (Zpravodaj doporučuje, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 153 poslanců pro 77 proti 69. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že je těsný výsledek, počkáme na kontrolu hlasovacích listin. Hlásí se pan poslanec Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je tady námitka k poslednímu hlasování. Zřejmě se panu poslanci rozsvítilo jiné znaménko, než se mělo rozsvítit.

 

Proto zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 340 z přítomných 153 poslanců pro 107, proti 118. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 339. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu B1.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 149 poslanců pro 76, proti 72. I tentokrát byl tento návrh schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP