(12.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 z přítomných 149 poslanců pro 49, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B17. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 z přítomných 149 poslanců pro 48, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B18. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 z přítomných 149 poslanců pro 48, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o návrhu B19. (Zpravodaj důrazně doporučuje, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 z přítomných 149 pro 76, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B20. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 360 z přítomných 149 pro 51, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B. Pokud bude přijat, bude návrh označený B22 nehlasovatelný. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 361 z přítomných 149 poslanců pro 50, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B23.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně, myslím, že budeme ještě hlasovat o bodu B22.

 

Poslankyně Alena Páralová: Ano, omlouvám se, budeme hlasovat o B22. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 z přítomných 149 poslanců pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Teď budeme hlasovat o bodu B23. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 z přítomných 149 poslanců pro 47, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Bod B24. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 149 poslanců pro 71, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Následuje bod B25. Pokud bude přijat, budou body B26 a B27 nehlasovatelné. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 149 poslanců pro 49, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Máme zde před sebou variantní hlasování. Varianta 1 až 4. Jedná se o povinné školení úředníků, počet dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat podle schválené procedury orientačně o číslovkách 2, 3, 4, 5.

 

Nyní hlasujeme pouze orientačně, žádám vás o souhlas s variantou 2 pracovní dny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 tato varianta získala 52 hlasů.

 

Hlasujeme o variantě 3 pracovní dny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 367 tato varianta získala 10 hlasů.

 

Hlasujeme o variantě 4 pracovní dny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 368 z přítomných 149 poslanců tato varianta získala 11 hlasů.

 

Nyní varianta 5 pracovních dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 369 z přítomných 149 poslanců tato varianta získala 82 hlasů.

 

Budeme tedy natvrdo hlasovat o variantě IV, tzn. 5 pracovních dnů. Pokud bude tato varianta přijata, jsou ostatní nehlasovatelné, a nahrazuje původní znění zákona., kde bylo 6 pracovních dnů. (Zpravodaj nedoporučuje, ministr nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 370 z přítomných 149 poslanců pro 61, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o druhé variantě, která získala 52 hlasů, a to je 2 pracovní dny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP