(12.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Dále konstatuji, že termín na projednávání jsme prodloužili o dvacet dnů. Končím prvé čtení tisku 1160, končím projednávání bodu č. 72.

 

Přistoupíme k poslednímu z návrhů dnešního dopoledního jednání, a to je bod 73, sněmovní tisk 1161.

 

Opět prvé hlasování na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 bylo ze 163 přítomných 81 pro, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není, ale než přistoupíme k dalšímu hlasování, samozřejmě dám prostor ke kontrole.

Hlásí se kolega Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, omlouvám se vám i sněmovně, hlasoval jsem pro návrh a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji proto hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, o vaší námitce neprodleně rozhodneme.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 164 poslanců pro 146, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pod pořadovým číslem 156, kterým byl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 161 poslanců pro 84, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Zřejmě se nespletl jen pan poslanec Zajíček. Ponechám chvíli na kontrolu výsledků.

Nejsou připomínky, takže mi nezbývá nic jiného, než konstatovat, že sněmovna tento návrh v prvém čtení zamítla. Končím projednávání tisku 1161, končím projednávání bodu 73.

 

Nyní se zeptám pana ministra financí, jak předpokládá, že budeme projednávat jeho bod, protože je svolán i organizační výbor.

Vzhledem k tomu, že ve 12.45 se sejde organizační výbor na svém pravidelném zasedání, vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP